Dato: 4. august 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Brunnen ved Vierwaldstdtersen den 4 August 1862.

Kjre Fru Henriques!

Det var mig ret piinligt da jeg var i Kjbenhavn at min Forkjlelse forhindrede mig i at komme ud til Dem og Brnene; Deres Mand fik jeg at see, han var saa venlig at besge mig. Hils dem nu Alle hjerteligt fra mig. Om Festen ved Flensborg, som jeg overvrede, har De lst i Aviserne, jeg vil ikke kunne fortlle saa udfrligt, men bekrfte at det var en smuk Fest, at Lven tager sig herlig ud og at det Hele gjorde dybt Indtryk paa mig. - I fire Dage gik nu Reisen i flyvende Fart gjennem Tydskland, hvor der i Skyggen var 28 Graders Varme, saa De indseer at jeg inde i Vognen blev halv kogt; i Onsdags Eftermiddags, under Lyn, Torden og den meest voldsomme Regn, kom Jonas Collin og jeg her til Brunnen, hvor hans Forldre og Sster modtoge os; de havde allerede vret her i to Dage, vi ventede dem frst efter vor Ankomst. Den forrige Vert, Aufdermauer, som altid var saa opmrksom mod mig, havde solgt Hotellet, en ny var Herre og i hvor godt her end er, var det dog bedre og behageligere fr. Overmorgen reise vi Alle over Beckenried og Brnig til Interlaken hvor vi blive en otte Dages Tid, dog beder jeg Dem, naar De snart glder mig med Brev, hellere at sende samme til Montreux per Lausanne, poste restante; jeg lnges srdeles efter at hre fra Dem. Jeg var paa Udreisen en Dag i Sor hos Fru Ingemann; jeg er glad ved at jeg kom der, hun syntes srdeles at glde sig ved mit Besg; hun var rask, som jeg ikke i mange Aar har seet hende, from og styrket. I Korser overnattede jeg og havde den Glde, da om Morgenen Dampskibet kom, at see Scharff stige iland, saa at jeg dog i Hjemmet fik sagt ham Lev vel fr jeg fli ud i den vide Verden; dette Brev til Dem lgger jeg indeni det jeg skriver i Dag til ham. - De har det nu deiligt paa Deres venlige Strandvei, hvor Venner og Veninder saa jevnlig kunne hilse paa Dem; hils hver isr som har nogen Interesse for mig, og jeg tr vel saaledes nvne Deres Svigerinde Fru Melchior, hende maa De endelig fortlle hvor forkjlet og ilde jeg var under Opholdet i Kjbenhavn, og at jeg ikke kom ud til Dem; havde jeg vret rask, da havde hun og hendes Mand ogsaa seet mig. Frknerne Price maa De hilse ogsaa Hedt, Carstensen, Magnus & - Jeg sidder ved den aabne Altandr og skriver dette; Sen er gjennemsigtig grn, Skyerne hnge ned om Bjergene; ovre paa Selisberg er Fru Hauch med Sn og Datter veed jeg, men har ikke seet dem. Kossuth har boet her i Hotellet, da jeg kom, men jeg har ikke seet ham eller vist hvem af de mange her, han var, Fru Schumann er i Luzern; jeg haaber at hun kommer her ned til Brunnen eller at vi mdes i Interlaken. Veiret er stadigt smukt, kun for varmt; i Skyggen daglig 30 Grader. Vi ere for ieblikket 8 Danske her i Hotellet i Brunnen. Nu har jeg rystet min Nyheds-Pose, ved ikke Mere at meddele uden at give Naturskildringer og de trtte i Breve; hils hele Brnekredsen; sig til Edmund at den frste lille Fugl han seer naar han gaaer ud i Haven, efter at han har hrt det af Dem, har en Hilsen til ham fra mig. Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 34-37)