Dato: 21. juli 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Marie Espérance von Rasch
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 21 Juli 1862


Kjære Fru Rasch!
Om Gud vil, indtræffer den unge Collin og jeg, med Dampskibet som kommer til Flensborg nu Torsdag aften, den 24de, vi ønske et godt Værelse med to Senge, falder det Dem vanskeligt at sørge for os, da sagde i Dag Hr Kammerherre Luttichau at jeg kunde skrive til Dem at han kom ikke og at Collin og jeg maatte erholde det Værelse der var bestilt for ham. I et hvert Tilfælde veed jeg, at De,/ Kjære Fru Rasch paa bedste Maade ville sørge for mig og min Reisekammerat, vi ere nu paa Udreisen til Spanien.
Deres ærbødige

H.C.Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus