Dato: 14. juli 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Roeskilde 14 Juli 1862.

Kjre Ven!

Her sidder jeg aldeles gjennemforkjlet med en knusende Hovedpine, i Dag maa jeg holde mig inde, Reisen her til igaar fra Lerchenborg var under Omstndighederne, meget angribende. Det staaer heller ikke ganske godt til i dit Hjem! det er det slette Veir Skyld i! Du fik da nogle Snegle igaar, de kom lige op af en Dam ved Lerchenborg og jeg troede at de vare mrkelige, derfor sendte jeg dem ieblikkelig. Jeg glemte i den hast, Posten skulde afsted, at frankere! tilgiv! men det var da kun nogle Skilling! - Er jeg nogenlunde rask kommerjeg med Morgentoget paa Torsdag, men plag Dig nu ikke med at lbe ud at tage imod mig. Du har vist travlt; jeg vil haabe at vi om en halv snees Dage kunne flyve ud!

Din

H.C.A.

E.S.

Paa Lerchenborg vare de hist elskvrdige og opmrksomme mod mig og jeg har lovet et flgende Aar at komme der igjen!

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Roeskilde 14 Juli 1862.

Kjre Ven!

Her sidder jeg aldeles gjennemforkjlet med en knusende Hovedpine, i Dag maa jeg holde mig inde, Reisen her til igaar fra Lerchenborg var under Omstndighederne, meget angribende. Det staaer heller ikke ganske godt til i dit Hjem! det er det slette Veir Skyld i! Du fik da nogle Snegle igaar, de kom lige op af en Dam ved Lerchenborg og jeg troede at de vare mrkelige, derfor sendte jeg dem ieblikkelig. Jeg glemte i den hast, Posten skulde afsted, at frankere! tilgiv! men det var da kun nogle Skilling! - Er jeg nogenlunde rask kommer jeg med Morgentoget paa Torsdag, men plag Dig nu ikke med at lbe / ud at tage imod mig. Du har vist travlt; jeg vil haabe at vi om en halv snees Dage kunne flyve ud!

Din

H.C.A.

E.S.

Paa Lerchenborg vare de hist elskvrdige og opmrksomme mod mig og jeg har lovet et flgende Aar at komme der igjen!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 36-37)