Dato: 14. juli 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

404. Til Henriette Collin.

Roeskilde 14 Juli 1862.

Kjre Fru Collin!

Tak for Brevet, jeg fik det imorges! dets Indhold var ikke saa trsteligt som jeg havde haabet. Ogsaa jeg er syg; har en Hovedpine der er forfrdelig. Jeg paadrog mig i det slette Veir paa Lerchenborg en Forkjlelse, saa at jeg nr ikke havde faaet Lov at reise igaar, men jeg holder ikke af at forandre mine Reiseplaner. Greven gav mig sin magelige Vogn til Slagelse, men jeg var ganske febril da jeg kom der og det var hist ubehageligt at reise videre til Roeskilde hvor jeg kom iaftes halv ti. Harmann og Provstinde Ortved toge imod mig, jeg er godt indqvarteret her hos Provsten, men maa i Dag holde mig inde og stille; Afrejsen bliver nu ikke fr Torsdag-Morgen, jeg; tager da ind i d Angleterre og tnker at jeg trffer endnu Dem og Deres i Byen. Om Jon og min Afreise bliver den 25de vil afh?ige lidt af Deres, vi ville gjerne have Dem foran, men der maa man finde sig i hvorledes det nu frier sig med Sundheden. Fru Drevsen er vel kommet hjem fra Norge? Vil De sende Hende og alle hendes min hjertelige Hilsen. Nu nsker jeg at Deres Mand snart maa vre fri for Flgerne af Fod-Vridningen og forresten befinde sig i Humeur. Louise haaber jeg er om et Par Dage vel, og min kjre Jonas, har jo prvet saa megen480 Tandpine og Forkjlelses Onde at han nu maa have gjennemstridt det. Jeg er saa betaget i Dag at jeg kan ikke skrive mere! Hils Deres Broder, hans Frue og liden Oluf.

hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost