Dato: 11. juli 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Lerchenborg den 11 Juli 1862

Kre Ven!

I Dag var det at dine Forldre skulde have tiltraadt deres Reise, nu bliver den, vil jeg haabe, nste Fredag, og omtrent otte Dage efter reise vi og mdes da med dem i Brunnen; jeg glder mig srdeles dertil!

Tak for dine to kjre Breve! Snegle fra Lerchenborg bryder Du Dig ikke om, skriver Du, de ere alle baandede; her ere ikke mange at see, dog har jeg fundet tre ikke baandede, men af samme Slags som de paa Basns, dem tager jeg med til Dig og finder jeg nogle i Roeskilde, da faaer Du dem. Jeg er meget glad over at min sidste Sending fornjede Dig, og er begjrlig efter at vide hvad det var for een Art Du isr var glad ved, jeg tnker mig at det er de smaa sorte med spids Huus, jeg fandt dem paa noget vaadt He, tt ved en Bugt af Havet der danner sig med mange Rr. Imorgen vilde jeg reise til Roeskilde, men Grevens bede mig [saa] srdeles at lgge een Dag endnu til Opholdet her; altsaa reiser jeg frst Sndag-Middag. Onsdag eller Torsdag, kommer jeg, om Gud vil, med Morgentoget til Kjbenhavn. Nu have vi to ikke lnge at blive her og saa gaaer det afsted, jeg vil haabe i Glde og til Gavn og Glde for os begge. Gud velsigne Dig min kjre Ven!

Din

H.C.A.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Lerchenborg den 11 Juli 1862

Kre Ven!

I Dag var det at dine Forldre skulde have tiltraadt deres Reise, nu bliver den, vil jeg haabe, nste Fredag, og omtrent otte Dage efter reise vi og mdes da med dem i Brunnen; jeg glder mig srdeles dertil! Tak for dine to kjre Breve! Snegle fra Lerchenborg bryder Du Dig ikke om, skriver Du, de ere alle baandede; her ere ikke mange at see, dog har jeg fundet tre ikke baandede, men af samme Slags som de paa Basns, dem tager jeg med til Dig og finder jeg nogle i Roeskilde, da faaer Du dem. Jeg er meget glad over at min sidste Sending fornjede Dig, og er begjrlig efter at vide hvad det var for een Art Du isr var glad ved, jeg tnker mig at det er de smaa sorte med spids Huus, jeg fandt dem paa noget vaadt He, tt ved en Bugt af Havet der danner sig med mange Rr. Imorgen vilde jeg reise til Roeskilde, men Grevens bede mig s[aa] srdeles at lgge / een Dag endnu til Opholdet her; altsaa reiser jeg frst Sndag-Middag. Onsdag eller Torsdag, kommer jeg, om Gud vil, med Morgentoget til Kjbenhavn. Nu have vi to ikke lnge at blive her og saa gaaer det afsted, jeg vil haabe i Glde og til Gavn og Glde for os begge. Gud velsigne Dig min kjre Ven!

Din

H.C.A.

11/7 62

Hr Jonas Collin

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 34-35)