Dato: 10. juli 1862
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

402. Fra E. Collin.

At vor Afreise opsttes paa Grund af min Fod-Forvridning, kan De vel tnkeDem; maaskee kan den blive Onsdag, maaskee frst Fredag d.18te. Da vi ikke ville jage bort fra Zrich og Ragatz, ligesom vi neppe reise som Courerer gjennem Tydskland, vil De see, at De ikke behver at frygte for, at vi for tidlig skulle komme til Brunnen; ialfald kan De gire sikker Regning paa, at vi ikke naae dette Sted fr d. 31te. Antaget at vi komme til Zrich d. 25te, (samme Dag som De vil forlade Kjbenhavn) mener jeg, at vi strax derfra kunne skrive til Luzern el. Brunnen. poste restante; De vil da have strre Sikkerhed for, paa hvilken Dag De kan vente os i Brunnen.

En temmelig vsenlig Afvigelse fra den oprindelige Reiseplan maa jeg dog nu meddele Dem; den kan nrmere omtales, naar vi sees, ialfald i Schweitz. Vi hige efter Syden og dens Sommer-Characteer og gaae derfor directe til Neapel. Men478 Jette frygter for den lange Stour fra Marseille, og derfor tnker jeg fra Montreux eller Bex at gaae (formodenlig over Simplon) directe til Genua og at indskibe os der til Neapel. Vor Samreise til Lyon etc. ryger da i Lyset. Cornice-Veien, Nizza etc. see vi da paa Hjemreisen; da have vi Tid nok.–

Jeg har givet Jonas Brev til Pas-Contoiret.

Sagen med Privatbanken er virkelig saa gjennemgaaende aftalt, at jeg ikke oftere kan besvre Fugl med den Bagatel, da han har sagt mig, at den er i Orden.

Endnu simplere er Deres Mellemvrende med Sparekassen, hvor De hver Dag fra 9 til 2 kan trffe Boye, hvor De hver Dag kan hve Alt hvad De vil og Boye ligeledes, og der saaledes ingen Grund er til at trffe nye Befuldmgtigelse ogsaa for Jonas. Forresten har De jo Tid nok til at tale selv med Boye, naar det kun er udenfor Forretningstiden; han kommer gjerne til Dem, naar en bestemt Tid aftales: f. Ex. at han c. Kl. 3 kunde trffe Dem hos Reitzel, om hvis Indbetalinger der da ogsaa paa Stedet kunde afgjres Aftale.

Der kan ikke tnkes en sikkrere Adresse end:

Herrn. C. Boye.

Kassirer bei der Sparkasse

(Helliggeiststrde)

Kopenhagen.

Biblen haaber jeg at kunne tage med til Einsiedeln, skjndt den er lovlig svr.

De fik vel de Breve, som jeg leverede Greven til Dem.

Deres

10 Julii 1862.

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost