Dato: 8. juli 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Lerchenborg den 8 Juli 1862

Kjre Fru Scavenius!

Endnu engang inderlig, hjertelig Tak for de mange smukke Dage, der forundtes mig paa det kjre Basns; jeg flte mig tung om Hjertet ved at reise bort, Gud veed hvad der paa min lange Reise kan hnde, om jeg oftere seer Danmark og Vennerne der; jeg har en egen forstemt Tanke ved Reisen til Spanien, men derhen maa jeg nu, en hiere Magt driver mig. Tak og Velsignelse for alt Godt! Det blev da en regnfuld Reisedag og fra Slagelse til Kallundborg var en skrkkelige lang Vei i en fuldproppet, snever Diligense, jeg kom srdeles trt til Lerchenborg, hvor de paa det hjerteligste modtoge mig. Deres Naades hilsen bragte jeg, Brev, som der tnktes paa, fik jeg ikke med. Jeg har Gjenhilsener fra Grevinden og Greven. Han fortalte mig at min Ven Etatsraad Collin var herude paa Jagten og iforgaars havde det Uheld at glide og stde sig saaledes at den ene Fod var forstuvet og han i Lverdags var reist ind til Kjbenhavn, om det nu vil have til Flge at Reisen til udlandet udsttes er Noget jeg er ngstelig for. Deres Naade veed at Collins vilde reise nste Fredag. Fra Photographen i Kjbenhavn havde jeg en lille Pakke Portrtter af mig, jeg har lovet Jomfru Skou eet, jeg lgger det her i Brevet, vil Deres Naade vre saa god at give hende samme. Fra Fru Neergaard har jeg faaet Indbydelse til Vielsen, der finder sted Fredag Kl. 11 i Vartoukirke, jeg har strax takket og svaret at jeg ikke kan komme. Hvilken Bestemmelse har Miss Dunloup nu taget? Jeg mener hun tager ikke ind til Vielsen. Naar Deres Naade skriver til Otto, vil De da hilse fra mig, ligeledes tillader jeg mig at hilse Frken Wiehe og hendes Moder. Dersom Deres Naade glder mig med Brev til Lerchenborg, da er jeg her til Lverdag, senere er jeg til Tirsdag Aften i Roskilde, Brevet sendes til Professor Hartmann, og efter den 16 er jeg i Hotel dAngleterre i Kjbenhavn, men senere, gaae indtil videre, Breve til Brunnen ved Vierwaldstadtersee i Schweiz, poste restante, derude, langt fra Hjemmet, vil jeg vre lykkelig ved at hre hjemme fra. Nu Lev hjertelig vel! deres Naade, Frken Luzia og Miss Dunloup min hjerteligste Tak og Hilsen. Deres taknemlig hengivne H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus