Dato: 6. juli 1862
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

401. Fra Henriette Collin.

Sndag [6.Juli 1862]

Kjere Andersen De er paa Lerchenborg og veed altsaa hvorledes Situationen er det hrer til de Uberegneligheder i Livet hvoraf der findes adskillige Flere og som man modtager med en Slags Taknemlighed fordi, som man siger det kunde have vret langt vrre!

Vi sees altsaa kjere Andersen naar De kommer til Byen og jeg har ellers Intet at meddele Dem Tak for Deres sidste hjertelige Linier og Tak fra Louise og mig for Roserne.

Postbudet er ufortrden i at bringe Snegle til Huset og Jonas ligesaa ufortrden i at henkoge de arme Dyr Forleden Dag sendte vores Urtekrmmer ham den vrdifulde Gave af en Rotte-Rede paa 8te Individer! Den blev modtaget med stor Taknemlighed.

Edvard ligger med Blyvands Omslag paa Foden og Emil Hornemann er sanguinsk nok til at tale om at faae ham transporteret til Skindergade paa Tirsdag Middag da vi alle skal spise deroppe Store Forvntninger!

Farvel kjere Andersen hils Greven og Grevinden fra Deres

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost