Dato: 4. juli 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

400. Til E. Collin.

Basns den 4 Juli 1862.

Kjre Ven!

Overmorgen er De igjen i Kjbenhavn og fem eller sex Dage efter reise De til Udlandet, De vil haaber jeg til Gud have stort Gavn, i Sundheds Henseende og aandelig megen Glde af denne Reise; jeg tnker mig at De kommer afsted Lverdagen den 12te, men da der neppe er Forestilling paa den Tid i Hanover, De kommer der, gaaer De rimeligviis nste Dag videre og kommer altsaa til Frankfort, som De opgiver det, den 15de og bliver der den sextende, vil De herfra skrive til Jonas, thi kun derfra kan Brev trffe ham sikkert i Kjbenhavn, og efter at han er reist er der intet Sted paa hele Reisen til Brunnen vi kunne sprge om Brev fra Dem, derimod kan De fra ham eller mig finde Brev i Zrich, er det ikke indtruffet fr De forlader denne Stad, da lad Brevene derfra sendes til Dem i Ragatz. De skriver at jeg i Deres Reiseplan har antydet, at paa een Dag gaaer man fra Manheim til Zric, det kan ogsaa skee, men jeg forstaar ikke at jeg har opgivet det for Dem, da jeg jo veed at De vil overnatte i Basel og derfra tage til Zrich, der tager De ind i Bauers Pension og indtrffe , efter Deres Opgivelser, Sndagen den 20de. Her er smukt, her har De det godt, bliv derfor et Par Dage, i det mindste to, den 23de seiler De over Zrich-Sen, gjennem Linthkanaalen, og Wallenstdterse og naaer Ragatz, mindre end to Dage br De ikke vre der, altsaa derfra den 26de til Ricchterswyl, hvor der er et ret godt og billigt Hotel, bliv der Natten over og kjr den 27de til Einsiedeln, her bliver De Resten af Dagen og tager den 28de med Extrapost til Brunnen, omtrent tre Timers kjrsel; men denne Indtrffen i Brunen kommer Jonas og mig to Dage for tidlig, vi ville gjerne vre der og tage imod Dem og det var maaskee i nogle Henseender ret hensigtsmssigt, see derfor til at komme frst om Formiddagen den 31, vi indtrffer ikke tidligere end den 30 med eet af de sidste Dampskibe fra Luzern. Vor Reise er nemlig den 25de til Flensborg, 26de til Oelzen, 27de til Gundershausen, 28 til Heidelberg 29 til Olten, 30 til Brunnen.–Meget glder jeg mig til at jeg med Jonas skal tilbringe flere Uger med Dem og Deres i det deilige Bjergland. Tak fordi De skrev mig til fr De tog ud paa Astrup, jeg har endnu et Par Ord at fie til Deres givne Oplysninger. Paa Sndag den 6te tager jeg [til] Lerchenborg, Lverdag den 12 til Roeskilde og Onsdag den 16 ville jeg komme til Kjbenhavn, da var det mit nske at jeg havde Pas og Pengesager i Orden saaledes at jeg allerede den 20de kunde begynde min Udreise, i det jeg har lovet at lgge Veien over Glorup og blive der et Par Dage, saaledes at Bestemmelsen for Jonas og mig blev uforandret, og vi, om Gud vil reiste den 25 Juli, og da i en Fart lige til Brunnen; lad os der finde Brev fra Dem, poste restante, skrevet ved Ankomsten til Ragatz og hvoraf vi see Tiden De komme. Til Einsiedeln beder jeg Dem at tage en Bibel med, som jeg tnker Pastor Conrad Rothe, sender Dem, vil De fra mig give Bogen til Bibliothekaren i Klosteret Einsiedeln, Jonas har hans Navn opskrevet, Bogen vil vre velkommen og De vil i Bibliothekaren finde en elskvrdig dannet Mand, som viser Dem godt om i Kloster og Kirke.–Fr De nu reiser er det Flgende jeg har paa Hjertet. a) Glem ikke at give Jonas en Skrivelse fra Dem, ved hvilken han kan erholde Pas, naar vi sammen gaae op i 476 Poletiet.

b) I Privat-Banken er jo Alt ordnet med Hensyn til at man udsteder mig Chreditivet, dette skal vre paa Spanien, Stederne der har jeg opgivet, Summen maa ikke vre ringere end 1600 Rdlr. Er det ndvendigt at Hr Etatsraad Fugl erindres herom, for at jeg den 16 og 17de kan have dette istand. Creditbeviserne kan jeg jo strax kjbe naar jeg bringer Penge med?

c). I rede Penge maa jeg fra Sparekassen have 400Rdlr; disse kan maaskee Jonas have til mig naar jeg kommer til Kjbenhavn, eller kan jeg strax selv hve disse hos Hr C. Boye. (hans Tittel veed jeg ikke).

d.) Vil De give mig Carl Boyes Adresse, ikke blot den at han er at finde i Sparekassen, men 477 hans Bolig, Stedet hvorhen jeg kan skrive til ham om det behves, naar jeg er afsted.

Nu har jeg nok lettet Alt fra Hjertet!

Preusiske Sedler kan De bruge til Basel, siden gaae kun franske Penge Napoleons; har De Creditbeviser da kan De paa disse hve i Zrich, Luzern og Interlaken, jeg nvner de tre Stder der kan hves paa, hvor vi komme og overnatte; jeg tnker at hve i Interlaken. Gid at nu Veiret i Schweiz blive godt, jeg har fr vret heldig, her hjemme er det jo ynkeligt. Mit ie er endnu ikke helbredet, jeg har baaret Omslag og Spansk Flue, Alt en Flge af Trk og slet Veir. Hils nu hjerteligt Deres Kone og Datter, Jonas ikke at forglemme. Sees vi ikke fr i Brunnen, gid vi da ret sees i Glde og til Glde. Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Helge Topse-Jensen