Dato: 2. juli 1862
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen, Henrik Stampe   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Christinelund d. 2den Juli 62.

Husker De, kjre Andersen! at De saa smaat har lovet at ville besge os i Sommer? hvad bliver det til? staaer Deres Reise ikke snart for Dren? venter De, ligesom jeg, paa godt Veir, for at sige: jeg kommer, ligesom jeg har ventet derpaa for at sprge: kommer De? Vort Hjem maa sees i Solskin og Varme, vi have Intet at byde af det som Herregaardsfolkene gjre deres Gjster Livet behageligt med; og naar Veirets Godhed mangler, er jeg bange for at man ikke skal fle sig vel hos os. Kun Hjertelaget er altid varmt for vore Venner, og vi blive altid glade, naar de ville see til os; er nu dette Dem nok, kjre Andersen! saa kom, og hvad vi formaae byde vi Dem. De tre Familier Raben ere bortreiste, men jeg veed Flere, der betragte det som et af Livets Goder at komme sammen med Dem. Lille Rigmor glder sig uendeligt ved Tanken om at De muligt kommer, og Henrik og jeg ville blive meget glade derover, gjr nu De, kjre Andersen! hvad De har Sind og Lyst til; jeg er og bliver altid

Deres uforandrede hengivne Jonna Stampe.

Til Jonnas Opfordring fier jeg min, kjre Andersen, for at bede Dig om at besge os. Du vil nu som altid vre os hierteligt velkommen for os Begge! Forelbigt beder jeg Dig modtage en varm Hilsen fra

en gammel Ven,

som venter paa Dig.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus