Dato: 1. juli 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

399. Til Henriette Collin.

Basns den frste Juli 1862.

Kjre Fru Collin!

Iaftes modtog jeg Deres Mands og Deres velkomne Brev; Tonen i Deres bedrvede mig, De synes saa forstemt, saa ngstelig, jeg veed ikke med hvor megen Grund. De troer endnu ikke paa Reisen, De skulde just nu glde Dem til den! i vor Tid, da Dampen raader er det ikke langveis bort at besge Rom og Neapel, vi have dertil den elektromagnetiske Traad, paa een Dag kan hres hjemmefra, paa een Dag kan man tale til Hjemmet og hre Svar; der ligger en mgtig Trst deri. Nyd ret denne store Udflugt! gid at ogsaa Louise maa nyde den; Deres Mand troer jeg vil have uendelig godt af den. Min strste Glde culminerer nu i Tanken om Samlivet i Schweiz, men iil ikke for meget saa at De komme474 til Brunnen fr Jonas og jeg, vi to skulle just vre der en Dag forud at vi kunne modtage Dem og fr den 30 Juli komme vi ikke; bliv derfor lidt i Zrich, og lige saa i Ragatz; paa det sidste Sted er tre Dage ikke for lnge, gaaer De saa over Einsiedeln: da naae de ikke fr den 30 eller 31 Brunnen og der meente jeg vi nok kunde blive en 5 a 6 Dage, lige saa lnge i Montreux[;] begge Steder ere smukke og de meest billige; dette er ikke Tilfldet i Interlaken, dog tre a 4 Dage br vi tumle os der. Jeg haaber nu at Veiret bliver godt, her hjemme er det elendigt. Jeg har af det kolde Veir og den megen Trk paa Basns og isr paa Holsteinborg, hvor Vinduerne stode aabne naar vi spiiste faaet daarlige ine; i to Dage sad jeg nu med Omslag paa det ene ie, kunde hverken lse eller skrive; igaar var det noget bedre; nu har jeg spansk Flue bag rene, de trkke nederdrgtig, men jeg kan dog see at skrive, det ender mrker jeg med et forsvarligt Bygkorn paa det ene ie, det er den Hst dette Sommerveir modner hos mig. Hvorledes har Jonas det? Han er nok ikke ganske vel endnu! faae ham endelig istand fr De reise475. Jeg bliver her paa Basns til paa Sndag den sjette, reiser saa til Lerchenborg, (helst opgav jeg dette Besg og kom til Byen), gaaer fra Lerchenborg til Roeskilde og venter at indtrffe i Kjbenhavn den 15 Juli, i fire, fem Dage nskede jeg at faae Alt der istand og da jeg saa har maattet love Moltke-Hvidtfeldt at komme et Par Dage til Glorup, hvor hans Kone nu just opholder sig, vilde jeg tage derhen, det forandrer ikke det mindste den tidligere lagte Reiseplan. Jonas og jeg reise den 30 Juli, som Bestemmelsen var; forrige Gang tog han Plads til Corser, denne Gang maa han da srge for sig selv til Svendborg hvor jeg den 25 mder og vi gaae strax videre sammen over Flensborg ud i den vide Verden og som jeg haaber indtreffe i Brunnen den 30te. Hans Fader srger nok for at han har en Skrivelse hvorved han kan hve Pas, naar vi sammen gaae at hente samme i Poletiet.–Jeg lovede Bibliothekaren i Einziedeln, da Jonas og jeg var der, at Bibliotheket skulde erholde en dansk Bibel, Conrad Rothe uddeler disse [,] jeg skriver et Par Ord til ham,vil De tage Bogen med, da vil den vre et godt Adgangskort i Klostret, Jonas kan af sin Dagbog sige Dem hvad Manden hedder; glem det ikke. Har De ikke Plads til Bogen, da maa jeg see engang at faae den med Boghandler Leilighed. Idag kommer altsaa Deres Mand til Astrup men er igjen paa Sndag i Byen, da faaer han Brev fra mig. Hils Frken Louise, Jonas og Deres Broder med Frue samt Oluf. hjerteligst

H. C. Andersen.

Vor gode Doctor er vel ogsaa paa Astrup?

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost