Dato: 29. juni 1862
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

398. Fra E. og Henriette Collin.

Den 18te Julii reiser jeg til Astrup hos Greve F. Lerche og vender hjem Sndag d. 6te; jeg gjr da mit Mulige for at fremskynde vor Afreise d. 11te eller 12te, da vi komme til at reise lidt langsomt gjennem Tydskland. Da jeg ikke veed, om vi sees inden den Tid, meldes kortelig: at Deres Penge?Affairer ere fuldstndigt ordnede saaledes:

a. Deres Sparekassebog beroer hos C. Boye, som udbetaler Dem deraf, hvad De vil have. Der staaer nu: 3270 R.

b. Privatbankens Direction er underrettet om, at den hos Boye efterhaanden modtager hvad De trkker paa Creditivet, som De faaer.

c. Reitzel'ndash;som jeg ikke har truffet personlig'ndash;harjeg skriftlig underrettet om Afleveringen af Honoraret til Boye.

d. Deres Gage bliver maanedlig indsat paa Deres Sparekassebog.

Jeg kan ikke indsee, at der nu kan vre nogen Tvivl tilovers.–Deres Ordener og Juveler afleverer jeg til Boye.

For saavidt man kan lgge en Plan for en lang Kjretour, har jeg, gaaende ud fra Muligheden af at reise Fredag-Efterm., lagt flgende:

Lrdag (12te) i Altona, hvor vi desvrre maae blive til Kl. 5., saa vi frst komme Kl. halvtolv om Aftenen til Hannover.

Sndag 13 i Hannover. (hvis der er noget godt i Operaen).

Mandag. 14. 5 Timers Kjrsel til Cassel.

Tirsdag og Onsdag 15. og 16. vil gaae til den 9 Timers Kjrsel til Frankfurt og Opholdet der.

Torsdag 17de til Heidelberg. Derfra vil Touren efter nrmere Skjn blive at fordele over Basel paa Fredag og Lrdag, saa at vi Lrdag Efterm. eller: Sndag d. 20de ere i Zrich (Deres Optegnelse paa I Dag Mannheim?Zrich, der maa vre c. 50 Miil, anseer jeg for en Umulighed).

Til Ophold i Zrich, Ragatz, Einsiedeln og Reise til Brunnen tr jeg ikke regne mindre end 6 Dage, og troer jeg saaledes, at vi d. 26de el. 27de Julii komme til Brunnen, maaskee 1 2 Dage senere; lngere behver nu ingen Plan at lgges.

Da De, som jeg hrer, d. 4 Julii gaaer til Lerchenborg, er det bedst, at De derfra skriver til mig til Kjbenhavn, hvad De maatte have at bemrke. Thi til Astrup finde Brevene ikke let Vei.

29 Junii 1862.

Deres

E. Collin.

Kjere Andersen Af Edvard veed De nu vor Reiseplan'ndash;Gud give at Intet Uheld skal hindre dens Udfrelse.

Jeg skal nok pakke Jon Kuffert inden vi reise og naar vi saa sees!!!– jo det skal blive en Glde.–Gid vi sadde i Brunnen'ndash;den Tid som nu er tilbage er slet ikke rar og jeg gaar bestandig med beklemt Hjerte og gruet for det ieblik der skal skille os, for saa lang Tid, fra saamange Kjere Venner og et lykkeligt Hjem.

–Hvad jeg kan gjre for at komme afsted den 11'ndash;12 skal jeg vistnok, men jeg har bestandig en sygelig Flelse af at der aldrig kan blive noget af hele Reisen'ndash;det forekommer mig saa Uoverkommelig Stort.–

Edvard seer idag meget daarlig ud og har det ikke godt'ndash;gid vi kun vare afsted . . .

Farvel kjere Andersen'ndash;Til vi sees!

Deres

Jette C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost