Dato: 27. juni 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Basns den 27 Juni 1862

Kjre Fru Grevinde!

Tak for de smukke Dage jeg tilbragte i Deres Naades velsignede Hjem; min Tanke er der tidt i den kjre Brnekreds; jeg havde saa deiligt Fornemmelsen af at vre velkommen. Meget har det ogsaa gldet mig at lre at kjende Hr Baron Rosenkrantz, vil Deres Naade ret hilse ham fra mig. Jeg er temmelig forkjlet, faar et Bygkorn paa iet82, altsammen smaa legemlige Gjenvordigheder, men Veiret er ogsaa der til, det er en rar Skjrsommer, den skjrer ind til Marv og Been. I Dag have vi Syvsover Dag, Regnen strmmer ned, skal den saaledes blive ved i syv Uger, vil det blive hist behageligt for Frerne, men ikke for os. Jeg har i disse Dage skrevet et Eventyr: Sommergjk83, jeg troer, det er ikke uheldigt. Kammerherre Scavenius84 er her paa Basns i denne Uge; Alt er vel, jeg har mange Hilsener fra Husets Frue; tr jeg derhos bringe mine egne, saa hjertelige og varme! Tak, endnu engang, for alt Godt, for hvert venligt Ord, for al Deres Naades og Hr Grevens Godhed mod mig; bring ligeledes min hjerteligste Hilsen til Frken Wanda og til alle Brnene fra Ulrich Adolph til min lille Madamme85, Udtrykket her beder jeg udtales for den lille Skat, saa husker hun mig nok igjen; ligesaa beder jeg om at bringes i Erindring hos Madms. Belrichard og Hr Bay; er Hr Jakobsen endnu paa Holsteinborg tr han ikke glemmes. Endnu har jeg en fire Uger her hjemme, saa flyver jeg, om Gud vil, ud i den deilige vide Verden!

Deres Naades taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Fru Grevinde Holstein-Holsteinborg

fdt Zahrtmann.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus