Dato: 27. juni 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Basns den 27 Juni 1862.

Kjre Fru Henriques!

Hjertelig Tak for Deres venlige Brev, jeg modtog det paa Holsteinborg hvor jeg tilbragte en otte Dages Tid; jeg har der staaet Fadder til een af Snnerne; Alt er rigt, storartet og hyggeligt og dertil finder man her venlige gode Mennesker og jeg har ret Fornemmelsen af, som paa Basns, at jeg er en velkommen Gjst. Af Breve og Aviser hrte jeg om Besget i Kjbenhavn af de norske og svenske Studenter, flere Smaatrk greb mig, saaledes det, at da Een kastede sin Bouquet paa Thorvaldsens Grav, blev hans Exempel efterfulgt af alle de Andre saa at Graven i et ieblik bedkkedes med Blomster; tidt var jeg ganske veemodig ved ikke at vre med derinde, og vre ung med de Unge; men da jeg var i Byen lngtes jeg efter at komme paa Landet, ud i den grnne Skov og saa fli jeg afsted, det stod nu ikke til at ndre. Jeg har herude vret meget arbeidsom, faaet en Mngde Breve fra Haanden, jeg var i en styrtende Brev Gjeld, der var min eneste Gjeld, dernst har jeg leveret et Eventyr Sommergjkken, som ikke er uheldig og kan blive trykt til Julen i Kalender for Danmark; desuden har jeg skrevet og allerede set Correctur paa en Deel Anmrkninger for min nye Eventyr Udgave. Veiret er, som De selv prver det, koldt og raat, det er en Skjrsommer der skjrer ind til Skindet; i Dag er det Syvsoverdag, det regner og skal altsaa efter gammel Mening regne hele syv Uger, det er gldeligt for Frerne. Jeg sidder og skriver dette medeet ie, det andet har jeg Grd paa da jeg plages af et Bygkorn, det er som jeg havde Sand og Haarstumper inde i iet. Fra Scharff og Eckard har jeg Brev fra Wien, de gaae nu til Venedig. Jeg bliver her paa Basns til omtrent den femte Juli gaaer da til Lerchenborg og Roeskilde, og kommer saa nogle faae Dage til Kjbenhavn for at ordne med Pas og Kreditiv, da gaaer det ud i den vide Verden. Hils Frknerne Price, Hedt, Carstensen, Magnus og Hver som venligt modtager Hilsen. Rubinstein er vel paa Fhr? Jeg blev meget glad ved at modtage hans Portrt Vesitkort, kun gjr det mig ondt at jeg, fr min Afreise fra Byen, ikke fik sagt ham personlig Levvel. Aviserne sige at Nerudas ere i Kjbenhavn, men de ere vel nu allerede borte igjen. Jeg hrer saa lidt inde fra Staden, lad mig derfor snart vide hvorledes De har det udenfor Staden, ude i Deres landlige Hjem, lad mig hre lidt om Brnene om Besg og Omgivelse, men srligt om Deres Mand; hvorledes havde han det med sine Studenter? Jeg kan tnke mig at det friske unge Liv tiltalte ham. Etatsraad Collins havde to Svenske, som de srdeles rose; den ene havde et hist romantisk Navn, Manfred, Mustapha, Floderus. Men nu lev hjertelig vel!

Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 91, 30-33)