Dato: 25. juni 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr den 25 Juni 1862.

Kjre Ven!

Du faaer allerede idag igjen et Brev fra mig; Sagen er denne; Damerne her paa Gaarden have seet mig samle Snegle og pille dem ud af Huset, de ere derved blevne lidt meer opmrksomme paa disse Dyr end ellers og saaledes kom igaar Aftes Miss Dunloup ind til mig med straalende Ansigt og fortalte hun havde noget Mrkvrdigt, nemlig en af de store franske Snegle, hvoraf her vrimler i Haven, og denne laae paa g; de Andre meente at det var Snogeg, som Sneglen spiiste, nu blev Gartneren, en gammel Mand, kaldt til og han sagde at Snogens g vare store som Due-g, disse derimod vare virkelige Snegleg og meget sjldne at finde, da Sneglen strax gravede dem ned. Dersom dette er saa tnkte jeg, maa de opbevares til min Ven, og jeg vilde frst have puttet dem i Brndeviin, men da jeg ikke vidste hvorvidt det var rigtigt og der kun var tre fuldkommen runde g, de andre enten, knuste eller allerede i Overgang til Snegl, bestemte jeg at pakke dem i en lille ske og sende Dig samme idag med Posten, er det virkeligt noget Sjldent da vil det fornie mig srdeles, i modsatte Tilflde seer Du dog min gode Villie. Sneglemoer blev fundet i en Deel af Haven der vist har vret Mose og er gjennemskaaret med Kanaler, her voxer Elle og andre Trer, mange Skarntyder og er i det hele vildt, det vender ud maa den aabne Strand. I Haven findes kun de tre Slags mindre Snegle, gule, rde og gule med brune Ringe; der var mange for en tii Dage side, men nu efter Kulden seer jeg kun faae og frrest af de rde, der isr var at finde i en Gang, der har en Kanal med fersk Vand paa den ene Side og den sivgroede Strand, et Indelukke af denne, paa den anden Side. ggene paa den store Snegl sad alle paa Bugen af Sneglen og temmeligt fast klbede, saa at jeg med et haardt Instrument maatte skrabe dem ls. Igaar fandt jeg ellers en Snegl af ganske andet Udseende end jeg kjender dem her til Lands, jeg har lagt den mellem lidt Grnt og sender den Levende, Skallen er saare skrbelig. De af mig prparerede Sneglehuse flge med, det vil fornie mig at hre om disse, ligesom om den langagtige Snegl og srligt om Snegleggene, hvorvidt jeg har bragt Dig Noget der havde Interesse. Localiteterne har jeg nu opgivet Dig saa godt jeg kunde. Vil Du hilse Etatsraad Drevsen og takke ham for Brevet fra ham og hans Frue,jeg fik dem igaar, netop i det jeg havde skrevet det Eventyr om Sommergjkken, som han nskede af mig, det var som om jeg ved at faae et Brev fra ham, strax modtog hans Tak, jeg vil nu nske at faae den fornyet naar han hrer det.

I dette ieblik fik jeg en strre Papirsske til Sneglene, jeg stiller den mindre med gene i (paa dens Bund ligge de prparerede og den aflange levende (syet ind)) Sneglemoder havde i dag lsnet al Jorden for sig og der kom ligesom Regnorme hos hende, jeg lader hende med hvad jeg fandt, flge med, tillige med en Portion af de mindre; men levende Snegle, alle syede ind i Linned, da de jo de Papiret, eller som jeg troer at have opdaget, oplse dette ved deres klbrige Vske. Her kommer altsaa et ordentligt Sneglebrev, gid det ikke snegle med at naae Dig og bringe Dig lidt Fornielse. Den eneste Snegl fra Holsteinborg er syet ind i Linned og paa dette antydet med Blk Stedet. Hils dine Forldre, Sster og Drevsens.

Din trofaste

H.C. Andersen

Til

Hr Jonas Collin.

NB

i det jeg pakker de smaa Snegle ind opdager jeg at et Par af disse have ogsaa lagt g i Skuffen hvor jeg gjemte dem en otte Dage, disse flge med.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Basns ved Skjelskjr den 25 Juni 1862.

Kjre Ven!

Du faaer allerede idag igjen et Brev fra mig; Sagen er denne; Damerne her paa Gaarden have seet mig samle Snegle og pille dem ud af Huset, de ere derved blevne lidt meer opmrksomme paa disse Dyr end ellers og saaledes kom igaar Aftes Mi Dunloup ind til mig med straalende Ansigt og fortalte hun havde noget Mrkvrdigt, nemlig en af de store franske Snegle, hvoraf her vrimler i Haven, og denne laae paa g; de Andre meente at det var Snogeg, som Sneglen spiiste, nu blev Gartneren, en gammel Mand, kaldt til og han sagde at Snogens g vare store som Due-g, disse derimod vare virkelige Snegleg og meget sjldne at finde, da Sneglen strax gravede dem ned. Dersom dette er saa tnkte jeg, maa de opbevares til min Ven, og jeg vilde frst have / puttet dem i Brndeviin, men da jeg ikke vidste hvorvidt det var rigtigt og der kun var tre fuldkommen runde g, de andre enten, knuste eller allerede i Overgang til Snegl, bestemte jeg at pakke dem i en lille ske og sende Dig samme idag med Posten, er det virkeligt noget Sjldent da vil det fornie mig srdeles, i modsatte Tilflde seer Du dog min gode Villie. Sneglemoer blev fundet i en Deel af Haven der vist har vret Mose og er gjennemskaaret med Kanaler, her voxer Elle og andre Trer, mange Skarntyder og er i det hele vildt, det vender ud maa den aabne Strand. I Haven findes kun de tre Slags mindre Snegle, gule, rde og gule med brune Ringe; der var mange for en tii Dage side, men nu efter Kulden seer jeg kun faae og frrest af de rde, der isr var at finde i en Gang, der har en Kanal med fersk Vand paa den ene Side og den sivgroede Strand, et Indelukke af denne, paa den anden Side. ggene paa den store Snegl sad alle paa Bugen af Sneglen og temmeligtfast klbede, saa at jeg med et haardt Instrument maatte skrabe dem ls. Igaar fandt jeg ellers en Snegl af ganske andet Udseende end jeg kjender dem her til Lands, jeg har lagt den mellem lidt Grnt og sender den Levende, Skallen er saare skrbelig. De af mig prparerede Sneglehuse flge med, det vil fornie mig at hre om disse, ligesom om den langagtige Snegl og srligt om Snegleggene, hvorvidt jeg har bragt Dig Noget der havde Interesse. Localiteterne har jeg nu opgivet Dig saa godt jeg kunde. Vil Du hilse Etatsraad Drevsen og takke ham for Brevet fra ham og hans Frue Brev, jeg fik dem igaar, netop i det jeg havde skrevet det Eventyr om Sommergjkken, som han nskede af mig, det var som om jeg ved at faae et Brev fra ham, strax modtog hans Tak, jeg vil nu nske at faae den fornyet naar han hrer det.

I dette ieblik fik jeg en strre Papirsske til Sneglene, jeg stiller den mindre med gene i (paa dens Bund ligge de prparerede og den aflange levende (syet ind)) Sneglemoder havde i dag lsnet al Jorden for sig og der kom ligesom Regnorme hos hende, jeg lader hende med hvad jeg fandt, flge / med, tillige med en Portion af de mindre; men levende Snegle, alle syede ind i Linned, da de jo de Papiret, eller som jeg troer at have opdaget, oplse dette ved deres klbrige Vske. Her kommer altsaa et ordentligt Sneglebrev, gid det ikke snegle med at naae Dig og bringe Dig lidt Fornielse. Den eneste Snegl fra Holsteinborg er syet ind i Linned og paa dette antydet med Blk Stedet. Hils dine Forldre, Sster og Drevsens.

Din trofaste

H.C. Andersen

Til

Hr Jonas Collin.

NB

i det jeg pakker de smaa Snegle ind opdager jeg at et Par af disse have ogsaa lagt g i Skuffen hvor jeg gjemte dem en otte Dage, disse flge med.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 23-26)