Dato: 23. juni 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Basns den 23 Juni 1862

Kjre Ven!

Igaar efter Frokosten forlod jeg Holsteinborg hvor jeg har vret en Ugestid hos meget elskvrdige Mennesker; Baron Rosenkranz var der samme Tid og er der endnu, jeg synes srdeles godt om ham, han er forstandig underholdende og var meget elskvrdig mod mig; det har ellers vret et slet Veir, Storm og Byge paa Byge, isr havde jeg det saaledes igaar da jeg kom her til Basns; da Posten kom bragtes mig, til min Glde, et Brev fra Dig, hvorfor jeg takker Dig og var det kommet tidligere skulde jeg fra Holsteinborg have bragt Dig nogle Snegle, ihvor faae der end var at finde; nu har jeg kun een eneste, som jeg fandt forskjellig fra de 15 Stykker jeg har udsgt og prpareret paa Basns. Du skriver at jeg kun skal tage lst fast, men der maa dog vre en Grndse, her findes efter Udseendet tre Arter, nogle gule, andre punscherde og atter andre gule med brune Ringe, hvilke af disse Farver er isr at samle? Eller opgiv mig andre Kjendemrker; Basns Have ligger tt ved den flade sandede Strandbred, een Deel af Haven har ldgamle Kastanietrer og kaldes endnu Dyrehaven; rundt om Gaarden ere dybe Grave, det er Localiteterne. Omtrent den 3 die Juli reiser jeg til Lerchenborg, der skal jeg igjen samle til Dig, men som sagt, hvilke skal jeg srligt tage her paa Basns? de rde synes mig smukkest, enkelte have ved Indgangen en mrk Rand. Det gjr mig ondt at Du under Studenter-Festlighederne har vret saa legemlig plaget, gid at Du snart blive tilfulde rask, uagtet Veiret ikke er det bedste! jeg er temmelig forkjlet, gaaer med en lille Byld paa den ene Kind og plages med Hmorrhoidal Tilflde, mister meget mere Blod end selv Tilfldet var i Rom, din Onkel har sendt mig en Recept som skal benyttes til Standsning naar jeg fler mig mat, men uagtet jeg mister vist to Spiseskeefuld Blod daglig, fler jeg ingen Mathed og vil altsaa ikke benytte Middelet. Hils Theodor! det var da et kunstigt Navn din Svenske Ven frte: Manfred Mustapha Floderus! hvor er man faldet paa at dbe ham saaledes, den svenske Lector, skriver Drevsen, boer i mine Vrelser hos Madam Anholm, har Du frt ham ind der? Drevsen gldede sig ivrigt over de mange Eventyr jeg hjembringer, da han af mit Brev seer jeg benytter Tiden saa vel, men vil Du berigtige, at jeg aldeles intet Eventyr skriver, dog har jeg arbeidet meget herude, men det er af en anden Slags, f Ex leveret Bemrkninger til mine illustrerede Eventyr, hvorfra jeg har disse og hvorledes, til flere, Ideen er opstaaet. Dernst har jeg skrevet nogle nye Sang Nummere for Hartmann til Ravnen, ja indlagt en heel ny Person, som jeg har opfundet et Navn til nemlig Klerspaarrude, han er Hofoverkammerklokker og jeg tnker bliver udfrt af Phister. Vil Du ivrigt takke Etatsraad Drevsen for hans velkomne Brev og hilse Viggo, Einar og Harald. Naar venter man Fru Drevsen hjem? Paa Tirsdag er det da den frste Juli og 14 Dage efter reise dine Forldre, det bliver vel ved den Bestemmelse? En Uge efter, om Gud vil, flge vi efter dem og da omtrent 9 Maaneder blive vi to Reisebrdre, gid vi begge faae Glde og Gavn af denne Udflugt; vi forstaae hinanden en Deel og ville det end mere, gid vi blive ved Sundhed begge to. Din Moder maa nu begynde at tnke paa at have dit Ti istand, helst tage vi hver med saa lidt mueligt, Stvler menerjeg br ingen af os have flere end to Par; og et Par Morgensko. Tag helst ingen Bger med for Fremmede og husk at vi paa Udreisen ikke blive i Tydskland vi skynde os afsted ned til Schweiz. Udgifter har Du ingen uden til dine Cigarer, men det er dog bedst at din Fader giver Dig Lommepenge og jeg tnker at til 8 a 9 Maaneder giver han ikke ringere end 100 Rdlr, Vil Du at jeg skal skrive dette til ham? Ved denne Maaneds Slutning faaer han Brev fra mig om Alt hvad jeg kan have at sprge om fr hans Afreise, der rimeligviis indtrffer fr jeg er i Kjbenhavn, Du veed at jeg ogsaa bliver nogle Dage i Roeskilde hos Hartmann fr Du seer mig. Jeg lnges efter Dig; glder mig til at vi skulle vre sammen, og see meget Godt og Smukt i denne deilige Verden! Hils dine Forldre og din Sster!

Din trofaste

H.C. Andersen

Til

Hr J Collin.

Eier af den bedste danske Conchyliesamling,

NB deri findes Exemplarer prparerede af H. C. Andersen.

[Tilfjelse i margen s.4:]

Jeg sender Amberger Brev, vil Du have dit Portrtkort med? Skriv bag paa!

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Basns den 23 Juni 1862

Kjre Ven!

Igaar efter Frokosten forlod jeg Holsteinborg hvor jeg har vret en Ugestid hos meget elskvrdige Mennesker; Baron Rosenkranz var der samme Tid og er der endnu, jeg synes srdeles godt om ham, han er forstandig underholdende og var meget elskvrdig mod mig; det har ellers vret et slet Veir, Storm og Byge paa Byge, isr havde jeg det saaledes igaar da jeg kom her til Basns; da Posten kom bragtes mig, til min Glde, et Brev fra Dig, hvorfor jeg takker Dig og var det kommet tidligere skulde jeg fra Holsteinborg have bragt Dig nogle Snegle, ihvor faae der end var at finde; nu har jeg kun een eneste, som jeg fandt forskjellig fra de 15 Stykker jeg har udsgt og prpareret paa Basns. / Du skriver at jeg kun skal tage lst fast, men der maa dog vre en Grndse, her findes efter Udseendet tre Arter, nogle gule, andre punscherde og atter andre gule med brune Ringe, hvilke af disse Farver er isr at samle? Eller opgiv mig andre Kjendemrker; Basns Have ligger tt ved den flade sandede Strandbred, een Deel af Haven har ldgamle Kastanietrer og kaldes endnu Dyrehaven; rundt om Gaarden ere dybe Grave, det er Localiteterne. Omtrent den 3 die Juli reiser jeg til Lerchenborg, der skal jeg igjen samle til Dig, men som sagt, hvilke skal jeg srligt tage her paa Basns? de rde synes mig smukkest, enkelte have ved Indgangen en mrk Rand. Det gjr mig ondt at Du under Studenter-Festlighederne har vret saa legemlig plaget, gid at Du snart blive tilfulde rask, uagtet Veiret ikke er det bedste! jeg er temmelig forkjlet, gaaer med en lille Byld paa den ene Kind og plages med Hmorrhoidal Tilflde, / mister meget mere Blod end selv Tilfldet var i Rom, din Onkel har sendt mig en Recept som skal benyttes til Standsning naar jeg fler mig mat, men uagtet jeg mister vist to Spiseskeefuld Blod daglig, fler jeg ingen Mathed og vil altsaa ikke benytte Middelet. Hils Theodor! Det var da et kunstigt Navn din Svenske Ven frte: Manfred Mustapha Floderus! hvor er man faldet paa at dbe ham saaledes, den svenske Lector, skriver Drevsen, boer i mine Vrelser hos Madam Anholm, har Du frt ham ind der? Drevsen gldede sig ivrigt over de mange Eventyr jeg hjembringer, da han af mit Brev seer jeg "benytter Tiden saa vel", men vil Du berigtige, at jeg aldeles intet Eventyr skriver, dog har jeg arbeidet meget herude, men det er af en anden Slags, f Ex leveret Bemrkninger til mine illustrerede Eventyr, hvorfra jeg har disse og hvorledes, til flere, Ideen er opstaaet. Dernst har jeg skrevet nogle nye Sang Nummere for Hartmann / til Ravnen, ja indlagt en heel ny Person, som jeg har opfundet et Navn til nemlig Klerspaarrude, han er Hofoverkammerklokker og jeg tnker bliver udfrt af Phister. Vil Du ivrigt takke Etatsraad Drevsen for hans velkomne Brev og hilse Viggo, Einar og Harald. Naar venter man Fru Drevsen hjem? Paa Tirsdag er det da den frste Juli og 14 Dage efter reise dine Forldre, det bliver vel ved den Bestemmelse? En Uge efter, om Gud vil, flge vi efter dem og da omtrent 9 Maaneder blive vi to Reisebrdre, gid vi begge faae Glde og Gavn af denne Udflugt; vi forstaae hinanden en Deel og ville det end mere, gid vi blive ved Sundhed begge to. Din Moder maa nu begynde at tnke paa at have dit Ti istand, helst tage vi hver med saa lidt mueligt, Stvler mener jeg br ingen af os have flere end to Par; [overstr: yderl] og et Par Morgensko. Tag helst ingen Bger med for Fremmede og husk at vi paa Udreisen ikke blive i Tydskland / vi skynde os afsted ned til Schweiz. Udgifter har Du ingen uden til dine Cigarer, men det er dog bedst at din Fader giver Dig Lommepenge og jeg tnker at til 8 a 9 Maaneder giver han ikke ringere end 100 Rdlr, Vil Du at jeg skal skrive dette til ham? Ved denne Maaneds Slutning faaer han Brev fra mig om Alt hvad jeg kan have at sprge om fr hans Afreise, der rimeligviis indtrffer fr jeg er i Kjbenhavn, Du veed at jeg ogsaa bliver nogle Dage i Roeskilde hos Hartmann fr Du seer mig. Jeg lnges efter Dig; glder mig til at vi skulle vre sammen, og see meget Godt og Smukt i denne deilige Verden!

Hils dine Forldre og din Sster!

Din trofaste

H.C. Andersen

Til

Hr J Collin.

Eier af den bedste danske Conchyliesamling, NB deri findes Exemplarer prparerede af H. C. Andersen.

[Tilfjelse i margen s.4:]

Jeg sender Amberger Brev Brev, vil Du have dit Portrtkort med? Skriv bag paa!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 18-22)

Basns den 23 Juni 1862

Kjre Ven!

Igaar efter Frokosten forlod jeg Holsteinborg hvor jeg har vret en Ugestid hos meget elskvrdige Mennesker; Baron Rosenkranz var der samme Tid og er der endnu, jeg synes srdeles godt om ham, han er forstandig underholdende og var meget elskvrdig mod mig; det har ellers vret et slet Veir, Storm og Byge paa Byge, isr havde jeg det saaledes igaar da jeg kom her til Basns; da Posten kom bragtes mig, til min Glde, et Brev fra Dig, hvorfor jeg takker Dig og var det kommet tidligere skulde jeg fra Holsteinborg have bragt Dig nogle Snegle, ihvor faae der end var at finde; nu har jeg kun een eneste, som jeg fandt forskjellig fra de 15 Stykker jeg har udsgt og prpareret paa Basns. / Du skriver at jeg kun skal tage lst fast, men der maa dog vre en Grndse, her findes efter Udseendet tre Arter, nogle gule, andre punscherde og atter andre gule med brune Ringe, hvilke af disse Farver er isr at samle? Eller opgiv mig andre Kjendemrker; Basns Have ligger tt ved den flade sandede Strandbred, een Deel af Haven har ldgamle Kastanietrer og kaldes endnu Dyrehaven; rundt om Gaarden ere dybe Grave, det er Localiteterne. Omtrent den 3 die Juli reiser jeg til Lerchenborg, der skal jeg igjen samle til Dig, men som sagt, hvilke skal jeg srligt tage her paa Basns? de rde synes mig smukkest, enkelte have ved Indgangen en mrk Rand. Det gjr mig ondt at Du under Studenter-Festlighederne har vret saa legemlig plaget, gid at Du snart blive tilfulde rask, uagtet Veiret ikke er det bedste! jeg er temmelig forkjlet, gaaer med en lille Byld paa den ene Kind og plages med Hmorrhoidal Tilflde, / mister meget mere Blod end selv Tilfldet var i Rom, din Onkel har sendt mig en Recept som skal benyttes til Standsning naar jeg fler mig mat, men uagtet jeg mister vist to Spiseskeefuld Blod daglig, fler jeg ingen Mathed og vil altsaa ikke benytte Middelet. Hils Theodor! Det var da et kunstigt Navn din Svenske Ven frte: Manfred Mustapha Floderus! hvor er man faldet paa at dbe ham saaledes, den svenske Lector, skriver Drevsen, boer i mine Vrelser hos Madam Anholm, har Du frt ham ind der? Drevsen gldede sig ivrigt over de mange Eventyr jeg hjembringer, da han af mit Brev seer jeg "benytter Tiden saa vel", men vil Du berigtige, at jeg aldeles intet Eventyr skriver, dog har jeg arbeidet meget herude, men det er af en anden Slags, f Ex leveret Bemrkninger til mine illustrerede Eventyr, hvorfra jeg har disse og hvorledes, til flere, Ideen er opstaaet. Dernst har jeg skrevet nogle nye Sang Nummere for Hartmann / til Ravnen, ja indlagt en heel ny Person, som jeg har opfundet et Navn til nemlig Klerspaarrude, han er Hofoverkammerklokker og jeg tnker bliver udfrt af Phister. Vil Du ivrigt takke Etatsraad Drevsen for hans velkomne Brev og hilse Viggo, Einar og Harald. Naar venter man Fru Drevsen hjem? Paa Tirsdag er det da den frste Juli og 14 Dage efter reise dine Forldre, det bliver vel ved den Bestemmelse? En Uge efter, om Gud vil, flge vi efter dem og da omtrent 9 Maaneder blive vi to Reisebrdre, gid vi begge faae Glde og Gavn af denne Udflugt; vi forstaae hinanden en Deel og ville det end mere, gid vi blive ved Sundhed begge to. Din Moder maa nu begynde at tnke paa at have dit Ti istand, helst tage vi hver med saa lidt mueligt, Stvler mener jeg br ingen af os have flere end to Par; [overstr: yderl] og et Par Morgensko. Tag helst ingen Bger med for Fremmede og husk at vi paa Udreisen ikke blive i Tydskland / vi skynde os afsted ned til Schweiz. Udgifter har Du ingen uden til dine Cigarer, men det er dog bedst at din Fader giver Dig Lommepenge og jeg tnker at til 8 a 9 Maaneder giver han ikke ringere end 100 Rdlr, Vil Du at jeg skal skrive dette til ham? Ved denne Maaneds Slutning faaer han Brev fra mig om Alt hvad jeg kan have at sprge om fr hans Afreise, der rimeligviis indtrffer fr jeg er i Kjbenhavn, Du veed at jeg ogsaa bliver nogle Dage i Roeskilde hos Hartmann fr Du seer mig. Jeg lnges efter Dig; glder mig til at vi skulle vre sammen, og see meget Godt og Smukt i denne deilige Verden! Hils dine Forldre og din Sster!

Din trofaste

H.C. Andersen

Til

Hr J Collin.

Eier af den bedste danske Conchyliesamling,

NB deri findes Exemplarer prparerede af H. C. Andersen.

[Tilfjelse i margen s.4:]

Jeg sender Amberger Brev Brev, vil Du have dit Portrtkort med? Skriv bag paa!

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 18-22)