Dato: 20. juni 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

397. Til Henriette Collin.

Holsteinborg den 20 Juni 1862.

Kjre Fru Collin!

Tak fordi De skrev! lnge havde jeg ikke hrt fra Hjemmet i Tvergaden; det Brev De sendte mig var fra Ravnkilde i Rom, han skriver at Varmen der er utaalelig, han fortller om Frken Munchs Confirmation i den protestantiske Kirke paa Capitoliet og at Bjrnstjerne Bjrnson er i Florentz, henrykt over Alt hvad han der seer. Jeg har fra i Mandags vret her paa Holsteinborg og bliver til Sndag?Middag, da ventes jeg igjen paa Basns hvor jeg bliver til omtrent den 4de Juli. Ved at lse om Festlighederne inde i Kjbenhavn flte jeg lidt Veemod ved ikke at vre med; det friske unge Liv tiltaler og rrer mig, men jeg havde ikke lnger Ro derinde, lngtes efter Landet og den grnne Skov og saa foer jeg afsted fra de skandinaviske Glder. I forrige Uge havde vi paa Basns Besg af hele Herlufholms Skole, Lrere og Desciple; de gjordte en Skovtour og bleve af Fru Scavenius bevrtede i hendes Have. Der kom en Deputation til mig med Bn om at lse et Eventyr for dem og srlig Bn om Waldemar Daa, De veed Borreby ligger tt ved Basns, jeg opfyldte deres Forlangende og fik, naturligviis, et tredoppelt Hurra! Her paa Holsteinborg er i Besg den gamle Grevinde, desuden Baron Oertzen, der er Cavaleer hos Prindsesse Anna, han er meget godmodig og har lst os for flere ret smukke Digte han har skrevet; ogsaa Baron Rosenkrantz er her, det er frste Gang jeg lever sammen med ham; han er meget underholdende og hist elskvrdig mod mig.–Nu nrmer da Tiden sig til Reisen, lad mig endelig vide hvilken Dato De tager her fra, det bliver vel den 14de. Meget glder jeg mig til at samles med Dem i Schweitz, vi skulle, haaber jeg til Gud, have smukke Dage i Brunnen, Interlachen og Montreux, der mener jeg vil Jonas ogsaa vre i sit gode Humeur, han har jo da sine Kjre hos sig. Jeg lgger et Par Ord her ved til ham, det ligger aabent og indeholder kun om Snegle, de krybe ikke ud. Vil De takke Theodor fordi han skrev, jeg vil altsaa indtil videre ikke gre Brug af Recepten, da jeg ikke fler mig mat. Deres Mand faaer Brev fra mig naar Juli begynder, da tnker jeg han er over Termin?Sagerne og kan hre mig, det er Eet og Andet om Reisen jeg vil sprge om, eller rettere gjentage at sprge om. Hils Frken Louise, gid at hun maa begynde at glde sig og at Glden maa tage til ude.–Fra Basns, veed De, jeg tager til Lerchenborg, derfra bliver det et for stort Sidespring at komme til Christinelund, altsaa opgives det. Fra Grev Moltke Hvitfeldt har jeg Brev om at besge Glorup, hvorledes og hvorvidt det skeer, er jeg endnu tvivlraadig om, men der havde jeg nok Lyst at komme. Til omtrent den 20de Juli vilde jeg jo gjerne at Jonas og jeg selv vare istand til at flyve ud, maa han nu kun blive rask, det kjre Menneske. Etatsraad Drevsen skrev jeg forleden til og lagde i Skrivelsen et Brev til Fru Ingeborg, jeg vil haabe han har faaet det, uagtet der intet Huusnummer stod udenpaa. Hils nu alle vore flles Venner og gld mig snart med et Brev, Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter