Dato: 5. juni 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Basns den 5 Juni 1862.

Kjre Fru Henriques!

I Sndags fik De et lille Brev fra mig afsendt fra Nyhavn, dette kommer maaskee ikke tidligere end nu igjen Sndag til Dem, thi Basns ligger udenfor Jernbane-Linien og De selv boer ved Strandveien, men, naar som helst Brevet naaer Dem det lyse. varmt ind i Stuen, ind i Hjerterne! - Jeg forlod da Byen i Mandags Morges med det frste Banetog; ikke ventede jeg at see saa tidligt nogen af Vennerne ude ved Afreisen, men Scharff kom, det kjre trofaste Menneske! og da jeg sad i Vognen og Signalpiben ld kom Eckardt endnu saa betids at han kunde trykke min Haand; nu ere de to nok paa Veien til Wien, Bournonville gav jo ikke Svar paa to Telegraf-Depescher, der spurgte om Scharff skulde komme eller ikke komme, nu Baletmesteren reiste. Det var med en veemodig Flelse jeg foer forbi Sor, jeg har ellers hvert Aar frst besgt hos Ingemanns fr jeg drog videre; nu er han borte, hvor mange af Vennerne ere ikke gaaet forud fra mig, men selv rykker man frem i Geled, til at flyve afsted. Ved Frokost Klokken eet var jeg paa Basns, og blev. som altid venlig og glad modtaget; det er deiligt at have Flelsen af at vre velkommen og den har jeg her. Haven er stor og strkker sig ned til Stranden, Seriner og Guldregn prange med deres Blomster; fra mit Vindue seer jeg stersen mellem det sydlige Langeland og Laaland, jeg kan hver Aften ine Fyret derovre; igaar stormede det strkt, da tnkte jeg meget paa Collins Datter Fru Drevsen som da, for frste Gang, reiste op til Norge; hun lider altid paa Sen. Til igaaraftes var i Slagelse anmeldt Consert af Nyrup og Johan Wiehe, det er derhen fra Basns og tilbage hele 7 Miil, altsaa indseer De nok at jeg ikke gjorde Reisen. Hils ret inderligt Deres Mand og den hele Brneflok og vr saa elskvrdig at bede Deres Mand erindre Rubinstein om at han lovede mig sit Photographi Kort, med sit Navn skrevet paa, jeg sgte ham et Par Gange fr min Afreise, men var ei saa heldig at trffe ham, faaer Deres Mand,naar han bringer ham min Hilsen, Kortet, da giv det Plads inden i det frste Brev De glder mig med. Uddeel mine Hilsener til vore flles Venner, saaledes Hartmanns, Jeriehaus, Frknerne Priee, & - om en sex Uger, vil Gud, kommer jeg til Kjbenhavn og glder mig da til at se Dem og Deres. Nyd nu ret den friske varme Sommer; De veed om de bononiske Stene at disse drikke Solstraalerne saaledes at de siden i Mrke lyse deraf, saaledes skulle vi alle drikke de varme friske Sommerdage med de Herligheder her udfoldes, saa at vi i Vintertiden kunde have et deiligt Erindrings Solskin i os! et saadant haaber jeg at hjembringe fra Spanien, om Gud vil at jeg skal vende tilbage, det lyse da i en Roman eller Eventyr Cyclus og gid den lyse endnu naar jeg er Stv i Stvet! Deres

taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 26-29)