Dato: 5. juni 1862
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

393. Fra E. Collin.

Her er igjen kommet et Brev fra et af Deres mange Fruentimmer i Tydskland; dette sender jeg Dem, men ikke den medflgende Piece, fr De forlanger den. Det lader til at vre en Slags religis Bog, og da jeg, ved at gjennemblade den, ikke har fundet Deres Navn deri, antager jeg ikke at den vil interessere Dem. Den hedder: Grillen im Stillen von Charlotte von Gerdislaw; Fortalen er underskrevet Clara Groom geb: Stirrup.– De er altsaa ogsaa bekjendt paa Rgen.

Nu staaer Terminen for Dren. Jeg vilde nske, at det engang faldt i Deres Lod at berigtige en saadan Termins Forretninger, for at De kunde skjnne paa, hvilket let Embede De har faaet i Verden ved at blive Digter. 5 Junii 1862.

Deres

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter