Dato: 1. juni 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Reitzel
Sprog: dansk.

[Reitzels hndskrift:] De Penge, som Hr Boghandler Reitzel maatte have at betale som Honorar til mig efter Overeenskomst, bedes under min Fravrelse i Lbet af dette og nste Aar, indbetalt til Sparekassens Kasserer Sv. . Boye, som hermed af mig bemyndiges til at qvittere for samme.

Juni 1862

[HCAs hndskrift:] H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 33)