Dato: 21. maj 1862
Fra: Christian Winther   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

21 Aug. 1862

De fli bort, min kjre Hr. Professor! uden at lade hre det Mindste fra Dem. De mener vel, nu er De saa langt borte, at jeg ikke kan naae Dem med mit Overhng. Men vi have, Gud vre lovet, Postvsen og Geographier og Landkort, og ere istand til at sende Stikbreve efter enhver Bortrmt. Kjre Andersen! De lovede mig et Bidrag til den lyriske Samling, hvis Trykning snart skal begyndes. Jeg kan forsikkre Dem, at jeg meget ndigt vilde savne Dem reprsenteret deri, og jeg kan heller ikke tnke mig, at det vilde vre Dem imod at blande Deres Stemme i dette Chor, der forresten - som ndvendigt og naturligt - meest bestaaer af ungdommelige Sangere.

Skulde De altsaa have Noget liggende i Deres Reisetaske, saa send mig det allersenest d. 15de Septbr.

De ldste af mine Medarbeidere ere Hauch, Fr. Paludan-Mller, L. Bdtcher, Thiele, Krossing, Ploug, Hostrup; de Andre ere alle yngre, blandt hvilke Adskillige ret lovende.

Om Hjemmet fortller jeg Intet; Aviser seer De sagtens overalt.

Lev vel og lykkelig Reise til Spanieland! Venligst Hilsen fra os Alle.

Venskabeligst

Christian Winther

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost