Dato: 16. maj 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 16 Mai 1862.

Kjre Fru Scavenius!

Mit forrige Brev er vist kommet til Dem, dette haaber jeg vil ogsaa finde Dem og Frken Luzia glad og vel! meget lnges jeg jeg efter at se Dem og tale med Dem! Skoven har jeg endnu ikke iaar seet grn, men fr den frste Juni kommer jeg ikke ud, og et Par Dage forud skal jeg niagtig tillade mig at mlde min Ankomst; jeg bliver da Pintsen, flyver saa et Par Dage til Holsteinborg og vender igjen tilbage til Basns, det forunder De mig jo. De sidste Uger have vret rige paa musikalsk Nydelse. Sskende Nerudas, blandt hvilke Wilhelmine var en sand Perle, have henrevet os Alle. Dreyschock har overgaaet sig selv i mesterligt Spil, og i morgen Aften i Musikforeningens store Consert faaer Publicum Rubenstein frste Gang at hre, selv vil han ikke give Consert men gaaer til Fhr for at bruge Badene og der fuldende en Opera. Jeg kjender Rubenstein fra Weimar og var forrige Sommer sammen med ham i Interlaken; her i Byen sees vi oftere. Nylig, da Nerudas var her, gaves en deilig Musik-Aften hos Prindsesse Anna, hun selv spillede i en Qvartet med Nerudas; Dreyschock og Rubenstein spillede sammen og kun et lille Selskab, som ret interesserede sig for Musik var der; foruden Landgrevens og Prinds Christians var den preusiske Minister med sin Frue og Grev Danneskjolds, ellers var Professor Gade med Kone der, Hartmann alene, Winding, Hartwigsen, Siboni, jeg & & - omtrent en tredive Personer. Det var en meget deilig Aften. Forleden Middag var jeg igjen sammen med Rubenstein hos Prindsen af Hessen og jeg finder ham personlig hist tiltalende. I disse Dage sidder jeg for Fru Jerichau, sidder saa lnge at jeg er ved at segne, men det bliver et heelt componeret Billede; jeg fremstilles lsende for et sygt Barn, en Gruppe Brn sidde og hre til. Strambo gjr min Byste og da der kommer den ene Bestilling fra Udlandet efter den anden paa min Photographi maa jeg ogsaa der give en Time hen; Reisen beskjftiger mig ogsaa meget, saa jeg er ganske trt og lnges efter at samle Krfter paa Landet. Den unge Componist Winding er iforgaars blevet forlovet med Professor Hartmanns ldste Datter Clara. Alt er vistnok nu foraarsdeiligt ude paa Basns, Skoven frisk og grn, Frugttrerne i Blomster og Solen skinner, jeg vil haabe at den skinner lige ind i Hjerterne og glder mig uendeligt til snart at komme, der vil jo gaae lang, lang Tid, til vi samles igjen. Gud glde og velsigne Deres naade. Deres taknemlig hengivne H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus