Dato: 29. april 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 29 April 1862


Kjre Fru Scavenius!


Deiligt var det at faae Brev fra Deres Naade, jeg blev saa glad derved, men at De ikke har modtaget min Skrivelse til Milano, poste restante, er ret kjedeligt, jeg sendte den betids afsted; mit Brev maa have naaet derhen fr Deres Naade kom der og at de ikke erholdt det er en Feil hos dem der har spurgt efter Breve poste restante eller de som skulle udlevere Brevene; Brevet vil altsaa blive liggende der, sende vi ikke Bud efter det.

Jeg lnges srdeles efter at see og tale med Deres Naade og Frken Luzia, at hre lidt om Opholdet i det smukke Nizza, men det vil nu skee naar jeg i Pindsen kommer til Basns; hvor Deres Naade jo forunder mig et Hjem hele tre Uger; jeg tager derimod med Glde og Taknemlighed. Den frste Juni; om Gud vil, indtrffer jeg med Diligensen fra Slagelse til Skjelskjr og tr jo haabe der at blive afhentet; naturligviis skriver jeg et Par Dage forud, at jeg kommer paa den og den Tid. Grev Holsteins ere saa venlige ogsaa at ville see mig nogle Dage hos sig, fr jeg forlader Danmark, og da de selv, omtrent den 20de Juni reise til Fhr, tnker jeg paa at indrette mit Besg saaledes at jeg her fra Kjbenhavn, strax kommer til Basns, bliver der Pindsen over, gjr saa nogle Dages Visit paa Holsteinborg og vender igjen tilbage til Basns, dersom Deres Naade tillader mig at ordne det saaledes. Jeg gaaer senere til Christinelund og Lerchenborg, vender saa til Kjbenhavn for endnu i Juli at flyve til Schweitz og vre der med Collins fr jeg gaaer ind i Spanien; jeg venter et smukt, digterisk Udbytte af denne Reise, men ogsaa megen Besvrlighed.

Mine Eventyr og Historier bringe mig stadigt nye Glder; forleden fik jeg fra New York det bekjendte Tidsskrift the national Qvarterly Review hvori mine Digtninger med stor Roes omtales og siges at finde den bedste Indgang hos det amerikanske Folk, men endnu betydeligere er det dog at i Indien slaae ogsaa mine Eventyr Rdder. Unge Hinduer have oversat en Deel af de meest bekjendte europiske Skrifter og jeg nyder den re at vre oversat med og forunderligt, mine Eventyr tiltale meest, srligt Historien om en Moder.

I forgaars fik jeg et langt brev fra Fru Serre i Dresden og hun udtaler sin srdeles Glde over at have gjort Deres Naades Bekjendtskab.

I Pindsen kommer vel Otto hjem; jeg glder mig til at see det kjre lille Menneske; det er ogsaa en lang Tid siden jeg samledes med dem Alle og det bliver maaskee endnu en lngere Tid til vi mdes igjen. Hils Frken Luzia og Miss Dunlop hjerteligt fra mig og er Deres Naade en Dag i Stemning til at skrive, da gld mig med et Par Ord. Deres taknemlig hengivne


H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus