Dato: 14. april 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 14 April 1862

Kjre Fru Scavenius!

Deres Naade og Frken Luzia vre hjerteligst hilset til Velkomst i Hjemmet! var Skoven bare i Knop og Solen lidt varmere end den er; jeg undte Dem at have blevet i det mildere Climat endnu en fjorten Dage lnger, saa kommer Vaaren, men jeg kan tnke at De begge lnges efter den kjre Otto og, som jeg engang skrev: Hjemkomsten, er dog Bouquetten af den hele Reise. Tak for Brevet fra Verona, jeg gjentager min Tak til Frken Luzia der gldede mig med at skrive; hvad den venlige Indbydelse angaaer, at komme paa Fredag og blive Paasken over, da kan jeg desvrre ikke komme, jeg er, som nsten alle Mennesker herinde, strk forkjlet og desuden gaaer paa Theatret efter meget lang Hvile eet af mine Stykker, netop anden Paaskedag og der maatte jeg vre, men jeg haaber og veed at Deres Naade ligesaa venlig, lidt senere, vil see mig. Tr jeg komme i Pindsen og blive hele 14 Dage da vil jeg vre glad og taknemlig. Det er min Plan at opsige min Leilighed frste Juni, saa at flyve ud, frst til Basns, saa lidt til Holsteinborg, Christinelund og Lerchenborg, midt i Juli at vre i Kjbenhavn for at ordne Creditiv, Pas & til min store Udflugt; jeg gaaer ned til Schweitz og sidst i August til Pyrenerne, bliver saa hele Vinteren i Spanien, smutter over til Afrika og er, om Gud vil, frst i April 1863 i Danmark; altsaa taber jeg igjen en Juul paa det kjre hyggelige Basns og derfor just nskede jeg nok at blive, som sagt, en 14 Dage af Juni paa det velsignede Sted. Til Milano sendte jeg et Brev til Deres Naade, poste restante, jeg sendte det betids, saa jeg vil haabe at det er kommet i deres Hnder; Milano og Genua blev opgivet mig som Steder jeg kunde skrive til og jeg valgte, det De senest kom til. Gld mig snart med et lille Brev, om kun et Par Ord, at jeg kan vide hvorledes Deres Naade og Frken Datter have det; gid at De nu ikke fle dem for meget knuget af det kolde Veir, vore Solskinsdage ere som kolde Vinterdage i Nizza! Hils Miss Dunlop, hun er vel nu paa Basns; jeg har her i Kjbenhavn flere Gange nydt den Glde, hos Kammerherinde Neergaard, at vre sammen med hende. Otto hilses tusinde Gange!

Deres Naades taknemlig hengivne

H.C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus