Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 2. april 1862
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

(2. April 1862).

Min kjre Professor!

Maatte mine Blomster bedre end jeg formaaer det have tilhvisket Dem alle de bedste nsker for Deres nye Leveaar, der har saa stor Betydning for saa mange mange Mennesker over den strste Deel af Jorden!

Hvor uheldigt at jeg korn en halv Time efterat De var gaaet ud; Holstein havde sagt at hvis jeg ikke var saa heldig at trffe Dem hjemme, saa maatte jeg ikke lgge hans Visitkort, thi hvis blot jeg faaer Tid, saa maa jeg selv til ham! men saa kunde han dog ikke naae det. Og hvor kjedeligt at De ikke kom ind til os da vi paa Grund af Rigsraadet frst seent spiste til Middag og dette var Skyld i at berve os Glden af Deres kjre, venlige Besg.

Baron rtzen78, Prindsesse Annas79 Cavaleer vil saa gjerne engang rigtig vre sammen med Dem. Jeg har derfor lovet ham at bede Dem om dette kunde skee ved at de Herrer en Middag mdes hos os og vilde nu sprge Dem om Mandag Kl. 5 convenerer Dem. Jeg haaber saa at samle Wanda og Frken Bartholin dertil, men frst maa jeg udbede mig Deres Svar frend jeg sender Bud til de Andre!

Hjerteligst hengiven altid

Mimi Holstein.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus