Dato: 14. februar 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Frederik VII
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 14 Febr. 1862.

Allernaadigste Konge!

Deres Majestt har saa uendeligt gldet og lyksaliggjort mig med Deres kongelige, egenhndige Skrivelse; den er saa velsignet, saa hjerterig! Jeg veed ikke ret, hvorledes jeg skal udtrykke min Tak, men det veed jeg, at havde Deres Majestt seet det Indtryk af Glde og Taknemmelighed, der fyldte mig ved at modtage og lse min Konges mere end naadige Skrivelse, da vilde jeg uden Ord vre forstaaet af min Konges Hjerte. Den kostbare Hdersgave, som medfulgte, er mig en Guld-Ramme om den rige Skat, jeg har i min dle Konges velsignede Skrivelse. Jeg vil bede Vorherre forunde mig Aandsfrihed og Dygtighed til endnu at levere Vrker, der maae bevare mig min hitelskede Konges Deeltagelse, og at maatte bidrage vrdigen til den danske Literaturs Blomstren under Kong Frederik den Syvende!

Deres Majestts

inderligt taknemmelige,

underdanigste

H.C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Allernaadigste Konge!

Deres Majestt har saa uendeligt gldet og lyksaliggjort mig ved Deres kongelige, egenhndige Skrivelse; den er saa velsignet, saa hjerterig! jeg veed ikke ret hvorledes jeg skal udtrykke min Tak, men det veed jeg, at havde Deres Majestt seet det Indtryk af Glde og Taknemmelighed der fyldte mig ved at modtage og lse min Konges meer end naadige Skrivelse, da vilde jeg uden Ord vre forstaaet af min Konges Hjerte. Den kostbare Hdersgave, som medfulgte, er mig en Guld-Ramme om den rige Skat jeg har i min dle Konges velsignede Skrivelse. Jeg vil bede vor Herre forunde mig Aandsfrihed og Dygtighed til at levere endnu Vrker der maae bevare mig min hitelskede Konges Deeltagelse og at maatte bidrage vrdigt til den danske Literaturs Blomstren under Kong Frederik den Syvende!

Deres Majestts

inderligt taknemmelige,

underdanigste

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 725)