Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 4. januar 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Kjbenhavn den 4 Jan: 1862.

Kjre, naadige Fru Grevinde!

Dem og Hr Greven min inderligste Tak for de smukke Dage der forundtes mig paa Holsteinborg; jeg flte mig der snart saa hjemlig, saa hyggelig. Bring Brnene, hver isr min kjrlige Hilsen, den flinke Ulrik-Adolph, den sde Bodil, min egen lille Gudsn og den lille flyvende Fugl med de rde Baand1, som dog ikke vare de rde Baand68, jeg saae den frste Dag! Smukt Veir havde jeg paa Hjemreisen og var allerede Klokken halv sex i Kjbenhavn, jeg gik hen i den collinske gamle Gaard69 til Vennerne der; tidligere, hvert Aar, naar jeg kom hjem. efter Julen paa Landet, var mit frste Besg op til gamle Collin, det var mig underligt denne Gang ikke at skulle see ham, finde Stuerne der mrke og tomme. Endnu er der saaledes Tider hvor Savnet fornyes. Paa mit Bord hjemme, stod ved min Ankomst smukke Blomster og en Deel Julepresenter fra Venner; Fru Serre70 havde sendt mig det store Vrk Reise der Oesterischischen Fregatte Novara um die Erde71; fra Schweiz laae en fransk Oversttelse af et Par af de seneste Eventyr72.

Frken Wanda har jeg endnu ikke seet, men een af de frste Dage gaaer jeg op til Prindsessen af Danmark og haaber da at see og tale med hende. Et nyt Eventyr mldte sig dog og det Nytaarsdag, i det jeg kjrte fra Holsteinborg; paa Veien der til Sor ligger en Veirmlle, den slog an og et Eventyr, som allerede saa temmeligt er paa Papiret vil vise sig, frende Navnet: Veirmllen73. I Dag havde jeg Besg af Otto Scavenius74, der sagde at han deiligt havde moret sig herinde og nu paa Mandag reiste igjen ud til sin Skole, hans Moder skulde boe saa smukt, have en Villa ved Nizza med stor Udsigt over Middelhavet; til Paasken kommer hun hjem.

Vil Deres Naade hilse ogsaa Gouvernanten og Hr Bay.

Med inderlig Tak og Hengivenhed,

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus