Dato: 14. maj 1861
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Christinelund d. 14 Mai 1861.

Kjre Andersen! Det var udmrket rart at faae Brev fra Dem, og det dufter saa strkt af Italien, at jeg blev ganske vemodig over, at al den Herlighed er en lukket Bog for mig, som jeg kun ved andres Meddelelser tr bladre lidt i. Da jeg lste Brevet for Henrik, sagde han: "Hr Jonna, skal vi gjre en dum Streg og reise til Italien, det kunde jeg have saadan Lyst til." Saa De seer, at Deres Brev gjorde en Virkning; men reise gjr vi dog ikke. Vorherre maa raade for om vi nogensinde kan komme til det deilige Land. Det var morsomt at see den lille Tegning af Deres Bolig, Henrik, som endnu kan huske Rom, talte endeel om de Steder, som Vinduerne vendte ud til. Der maa vre hyggeligt og saa deiligt at boe. Jeg kan tnke mig hvor det maatte rre Kchler at see en Ven fra gamle Dage og finde ham uforandret. Hvor det ret fornier mig, at De synes om Bjrnstjerne Bjrnson, og at han ikke er saa "steil", som hans Landsmnd beskrive ham; det ligger vel ofte i det ie der seer paa os, hvordan vi tage os ud, der gives jo dem for hvem den grnne Skov seer rd ud; mon ikke enkelte Mennesker have en lignende Skavank paa deres indre Syn?

Den Dag jeg fik Deres Brev, i forgaars, var her et yndigt Foraar med Fuglesang, Gjgekukkuk, Frernes Qvkken og unge fine Bgeblade; idag er det koldt og raat, som det har vret hele dette Foraar, Snee, Hagl og Storm har gjstet os dagligt, og llden maa knittre i Kakkelovnen for at holde Kulden ude. Hos os ere vi Gud vre lovet! raske, og jeg morede Brnene ved at fortlle dem om de Roser og andre Sommer?Herligheder, som de leve imellem. Fader var her en 10 t2 Dage, men gik i Haven mens det haglede, ellers havde han neppe kunnet komme der, naar han ikke vilde have trodset Veiret. Pauline Drewsen kom ikke med sine Brn i Tirsdags, som man ventede, paa Grund af Veiret, nu haabe de alle at hun kommer i morgen og glde sig dertil. Thieles ldste Sn, Nicolai, er bleven forlovet med en Frken Trolle, en Datter af den Mand, der eier Krabbesholm. Han er 22, hun 19 Aar, Familien er meget glad derover, Thiele selv ligger af Podagra. Saavidt mine Efterretninger strkke, ere de Alle vel hjemme i Amaliegaden og Omegn. Derimod er det ikke godt med min Svigerinde Jeanina, Familien er endnu ikke kommet til Nyse, da den venter paa godt Veir, og nu skrev min Svigermoder sidst, at Jeanina skulde reise til Pyrenerne med Prindsesse Augusta. Det forekommer mig en uheldig Idee, da man dog umulig kan vre saa ugeneert ligeoverfor en Fremmed og en Prindsesse, som det er ndvendigt at man er, naar man er syg og skal hygges om og pleies. Jeg antager dog, at Jeanina inden sin Reise kommer lidt herud frst. - De har velsagtens hrt at Fru Heiberg tager 3 Smaapiger i Huset til sig? Det er Smaabrn fra Amerika, men af danske Forldre, hvoraf Moderen er dd, og Faderen sender dem derfor til Kjbenhavn, for at de kan blive opdragne her. Dette har Fru

Heiberg erfaret og har troet, at det var en Opgave for hende, saa hun tilbd at modtage dem; Brnene kan kun Engelsk. Gid hun maae faae Glde og Velsignelse af sin Gjerning. - Brnene bede mig hilse Dem saamange Gange, ligesaa lienrik, som altid taler om Dem med sit Venskab fra gammel Tid. Jeg var saa glad over at see Dem i Kjbenhavn, og har lnge tnkt paa at skrive til Dem, men De skulde komme mig i Forkjbet med Deres Venlighed, De kan troe det forniede mig. Tak fordi De altid er saa god og saa tro imod mig. Levvel nu ret vel og nyd al den Skjnhed De seer, med Deres Sjls hele Poesie; jeg beder Dem ikke skrive igjen til mig, da det vel er for meget forlangt, men De kan jo nok slutte Dem til hvor jeg skjnner paa Deres Breve. - De maa endelig hilse Consul Dalgas fra os, naar De kommer til Livorno igjen, det morede mig at han havde seet Brnenes Photographier.

Deres altid hengivne Jonna Stampe

Tekst fra: H.C. Andersens Hus