Dato: 28. december 1861
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

390. Fra Hennette Collin.

Lrdag Aften [28/12 1861] Kjere Andersen

Jeg burde for lnge siden have takket Dem for Deres Brev og fordi De saa venlig erindrede Deres Lvte at skrive til Louise, men det er neppe min eneste forsmte Pligt'ndash;og De vil nok tilgive mig. I Formiddag modtog Jonas Brev fra Dem og gav mig, med Deres Tilladelse, et Brev fra Bjrnson, til Gjennemlsning, jeg har nu i en halv Time pint mine ine med dets blege Bogstaver og m[a]attet opgive det til Dagslyset kan hjelpe mig'ndash;Saameget tror jeg at have lst at han kalder Jonas den Haandfaste og dette Udtryk kunde ikke andet end glde mig, da jeg lgger en meer end legemlig Betydning i Ordet.

Det er jo mrkeligt nok at det eneste jeg kunde lse af Brevet var'ndash;om Jonas!–jeg tnker mig det Tilflde at De ikke har kunnet tyde andet af de nsten usynlige Linier, end hvad der stod om Andersen!–men saa kan vi jo hjelpe hinanden! Om Familien har jeg intet Nyt at fortlle Dem, Julen er hos os Alle gaaet i den fuldstndigste Stilhed og Hjemlighed . . .

At den gamle Gaard er solgt til Justitsraad Schit fra Sholm, veed De maaskee, han vil strax begynde at bygge en facade til Gaden, det vil blive forunderlig vemodigt at see det hele tage en nye Skikkelse der hvor i saa mange Aar et stort Familieliv havde sin Rede.

Louise har det Godt og fler sig srdeles vel, aandelig og legemlig ved sit stille Liv paa Heden[.] Prsten og hans Kone ere oprigtig glade ved at have hende og det fortnker jeg dem ikke i. Savnet er stort herhjemme, men det Offer bringe vi med Glde naar hun kan vinde derved. Nu da Jonas ogsaa er borte sidde vi to Gamle og forsde hinanden Livet efter bedste Evne, og Vor Herre lgger sin Velsignelse i vore Bestrbelser'ndash;Lev vel kjere Andersen og kom glad tilbage til Deres Hjem og Venner!– Deres hengivne

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost