Dato: 22. juni 1837
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Collin, g. Lind
Sprog: dansk.

Brev nr. 20

Fra H.C. Andersen til Louise Collin den 2. juni 1837.226

Helsingborg Torsdagaften 22 Juni 1837.

Kun en venlig Hilsen, et: ["] god Aften!" er det jeg sender Dem fra Nabolandet, som jeg i Middags betraadte.227 Det var Blikstille da jeg gik over; begge Rosenkilderne228 og den unge Hoffmann229 var med. Jeg var anbefalet en Docter,230 som strax frte mig om. Alt lige ved Indtrdelsen bebuder Dyrtyd, jeg har ikke Idee om at her er billigt! 1 Rdlr dansk maatte jeg strax ud med for et nyt Pas og Brepenge var 2 M 8 Sk dansk. Men jeg synger, som saa: "det vil bedre gaae!", imorgen (Fredag) Klokken 6 kjrer jeg med Diligensen, det er et Hundehul, men koster kun 6 Rdlr dansk til Gthaborg. Jette Boye231 vil fortlle Dem moersomme Historier fra Helsinger. Hun og Drengene med Theodor232 fulgte mig ombord. Fru Boye233 er meget raskere, sidder hele Dagen i Haugen. Tak for Deres venlige Hilsen, jeg lagde saa meget ssterligt smukt i den og drmmer derom i min Eensomhed ude. Hils dem Allesammen! Den svenske Konsul i Helsinger,234 som jeg var anbefalet til fra Kjbenhavn235 mldte mig strax over til Helsingborg for at bestille mig Plads, men den er elendig. han har ogsaa forud bestilt Plads for mig i Gthaborg og givet mig Anbefalings Breve med til Venner i Stokholm, jeg kaldes deri "Danmarks bermte Frfattere Hr Andersen." Jette vil fortlle Dem i sit Brev en moersom Institut-Historie fra Helsingborg, hvor jeg pillede en Serine236 i tu og Eleverne sloges om at tilegne sig Bladene "zum Andersen". Jeg havde en Blomst i Knaphullet og Lrerinden237 bad mig om et Blad deraf, jeg sagde: vr saa god, der er den hele!" Hun bad mig om jeg vilde hdre hende med en Vesit paa Tilbagetouren, da skulle hun anderledes vise sig. Jeg fik Vand i Munden. Hun nskede sig en Phantasus som min, der kunde omblge hende! "Elskelige Sjl, af et Mandfolk!" var hendes Udbrud. Jeg samler Mennesker til Deres Sster og skildrer Natur i min Dagbog. I Grunden lnges jeg efter dem Alle Hjemme. Paa min store Udenlands Reise, havde jeg ikke denne Flelse, nsten troer jeg at Deres Hjem238 ikke da var mig saa ganske mit, som det nu er blevet. Lidt om Naturen maa jeg dog fortlle, thi Deres Moder vil synes godt om det. Udsigten til Kronborg her fra Kjrnen239 kan maale sig med mange italienske og det af de smukke. Den imponerede mig. Da vi roede her over var der over tyve Marsvin, nsten saa store, som Ker, der boltrede sig rundt om Baaden. Mens jeg skriver disse Ord reder "flikkaen" Seng. Hun spurgte om jeg ikke var en engelsk Herre, som talte dansk! Gud veed om jeg virkelig skulde tale slet dansk eller det er mit Gentlemens Vsen. Hvad Deres Sster siger, veed jeg. Nu maa jeg i Tankerne trykke Deres Haand til mine Lber og sige God Nat! imorgen kjrer jeg til Falkenberg! sov vel!

Broderen!

Hils dem Alle, Store og Smaae,

Med ine smukke, brune og blaae!

[Udskrift]

Frken Louise Collin i Kjbenhavn.

Tekst fra: Ejnar Askgaard