Dato: 25. december 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Holsteinborg, Juledag 1861.

Kjre Ven!

Min Stue stder lige op til Kirken, jeg kan gjennem Dren [overstr: lige] gaae derind; Orgelet spiller, Psalmesangen lyder i det jeg skriver disse Ord til Dem; her er saa jule-festligt! og iaftes var her ret Barne-Glde; alle de Smaa vare saa lykkelige ved Juletret og dets Herligheder, jeg fik ogsaa mit Julebord med mange Sager der tydede hen paa mine Digtninger, Katten sad paa Blkhuset, Nissen dandsede paa Penneholderen, Sommerfuglen fli i florentinsk Mosaik paa Papir Trykkeren, min lille "Svovlstikke-Pige" havde ogsaa indfundet sig og for at jeg ogsaa kunde faae Vers fik jeg Christian Winthers Bog med Exners Billeder. Jeg tnkte ellers meget igaar paa min Juletid i Barndommen, den var dog den rigeste jeg har oplevet, uagtet Stuen var saa lille og jeg intet Juletre havde, men Grden, Gaasen og bleskiberne mangle aldrig og den Aften stod der to Lys paa Bordet. / Et halvt hundred Aar tilbage har jeg allerede en Jule-Erindring! hvor forunderligt er jeg dog baaret frem! Tak for de to hyggelige Dage hos Dem og Deres Kone, hils hende hjerteligt og kjrligt! bring ogsaa Sophie min Hilsen, hun havde vist for Dem begge lavet Juletr, smukke Blomster saae jeg hun havde, de skulde frem til Juleaften, sagde hun. Denne Gang fik jeg Intet af Deres Livs Historie at hre, jeg turde ikke opfordre Dem dertil, jeg fik jo de to smukke Digte. Gud veed om vi ses mod nste Juletid? Hvor jeg saa er. Min Lyst er i det nye Aar at flyve til Spanien, men maaskee jeg dog er tilbage igjen fr Sneen falder. Gaaer jeg i Juli-August til Pyrenerne, kan jeg blive hele September inde i Spanien og komme hjem i October. Jeg maa altid have mine Jule-Drmme og disse ere om Reiseliv! et Udbytte maa jeg bringe fra Reisen og det er derfor jeg tnker paa Spanien, uagtet der venter mig Besvrlighed, Schweiz har kun Beqvemmelighed og Storhed. / I Dagbladet stod forleden en venlig Anmldelse af mine sidste Eventyr og Historier, kun Pscykken syntes Anmlderen ikke at have forstaaet. Ls Anmldelsen og siig mig om det ikke er ganske galt. Glder De mig med Brev her paa Holsteinborg, da vil De erindre at Brevene gaae over Skjelskjr. Veiret er mildt, men hellere saae jeg klar Luft og sneehvide Marker, ifjor var det saa deiligt med den skinnende Snee og de rimfrosne Trr, da digtede jeg "Sneemanden", iaar vil min Musa slet ikke besge mig, men det faaer saa vre, naar hun kun vil komme til mig paa Spaniens Bjerge, om jeg naaer derhen. Vil De hilse Wilsters og Harders! gid et godt og gldeligt Nytaar rulle op for os Allesammen, ingen Krig, ingen Cholera! de to ere mine Rdsler! Fred og Sundhed raade! Nu lev hjertelgig vel!

Deres trofast hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 650-52)