Dato: 23. december 1861
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

389. Fra E. Collin.

Tak for Brevet.–Gldelig Juul og gldeligt Nytaar. Idag sendes Deres Brev til Louise, som altsaa faaer det Jule-Aften.

De kan med Sikkerhed regne paa, at De eier i rentebrende Capital 8,200 Rdl.

Om Deres Reiseplaner tale vi jo nrmere. Hvor meget jeg paaskjnner Deres Hensyn til Jonas, behver jeg ikke at sige; men, skulde den udstrkkes videre end til Pariser-Touren, maatte der dog confereres med hans Lrere. Dog herom mundtlig. Deres

23/12. 61.

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost