Dato: 10. december 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Kjbenhavn den 10 Decemb 1861.

Kjre, naadige Fru Grevinde!

for et ieblik siden modtog jeg Deres venlige Brev der siger mig at vi ville savne Frken Wanda i Julen paa Holsteinborg, jeg havde gldet mig meget til at samles med hende, tale med hende, som man taler hvor man fler sig hjemme, og at hun ikke er der er tilvisse et Savn, men der er for mig en Kreds som jo med venlige ine ville see mig, Deres Naade, Hr Greven og alle Brnene og altsaa giver jeg ikke slip paa den venlige Indbydelse, jeg glder mig til at komme og blive en otte Dages Tid og derfor skriver jeg strax igjen. Sidst i nste Uge vil jeg tage til Sor hvor jeg overnatter hos Conferentsraad Ingemanns, tr jeg der, efter Deres Naades venlige Tilsagn, haabe at en Vogn fra Holsteinborg maa afhente mig ud paa Formiddagen Mandag den 23de December. Jeg har stor Lyst denne Juul at vre paa Landet og forudfler mig glad og hjemlig paa et Sted hvor jeg har Forvisning om at vre velkommen!

Vil Deres Naade bringe min Tak til Hr Greven og ret hilse hele Brnekredsen.

Med Taknemlighed og Hengivenhed

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus