Dato: 2. december 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Kjøbenhavn 2den December 1861.

Kjære naadige Fru Grevinde!

Meget glad blev jeg ved at see et Brev fra Dem og med Taknemlighed og Glæde tager jeg mod Indbydelsen til Julen. Da Bas­næs denne Juul staaer forladt af de kjære Venner der, var det min Bestemmelse, endelig engang at tilbringe Julen i Kjøbenhavn, men da Deres Naades Brev kom med Jule-Glæde, vaagnede Lysten og Længselen efter Landet, den sneepudrede Skov, Herregaards Livet i Juletiden og fremfor Alt efter at nyde det under milde Øine og i Fornemmelse af at være velkommen; vil Deres Naade sige Hr Greven hvor glad jeg blev ved Indbydelsen! jeg skal see de kjære Børn og være sammen med Frøken Wanda; det er mig saa længe siden jeg ret talte med Dem Allesammen! Vil De nu, naar jeg kommer, beholde mig hele otte Dage, jeg skal nærmere nøiagtig bestemme Dagen jeg indtræffer til Sorø; og, ikke sandt, derfra tør jeg jo haabe at blive afhentet? Rimeligviis reiser jeg ud til Sorø til Conferentsraad Ingemann, Fredagen den 20 December og bliver da hos ham til Søndag den 22, om De da ville see mig; men som sagt, jeg skal nøiagtigere skrive herom. Mine nye Eventyr møde en overord enlig- venlig Modtagelse, jeg modtager rundtom megen Tak og Glæde; maaskee Opholdet paa Holstein­borg bringer Stemning til en ny Digtning, eet Eventyr: »Klokkedybet« har jeg skrevet der; hils mine smaa Venner, den kjære Ulrich Adolph, Bodil og »Gudsønnen«; næste Juul er det min Tanke at jeg vil være i et sydligt Climat, maaskee i Nizza; der er særdeles deiligt! Palmerne vifte, Roserne mylre frem og Middel­havet strækker sig stort og deiligt; det er kun syv Maaneder siden jeg var der63. En skjønnere Vei en[d] »Via della cornice«, Veien fra Nizza til Genua findes ikke. Men nu glæder jeg mig til denne Juul ved Beltets Vande, hvor Skoven staaer med Riimfrost og hvor der er hyggeligt og velsignet inde hos gode, ædle Mennesker. Hauchs nye »lyriske Digte og Romanzer« er en Bog jeg vil gjøre Deres Naade opmærksom paa og ret anbefale dersom De ikke allerede kjender den; det er en Bouquet saa foraarsfrisk, saa vel­signet og tankevækkende, den har meget fyldt mig. I den ny Folkecalender komme endnu to Eventyr af mig64, disse glæder jeg mig til at forelæse i Juletiden. Er Fru Bartholin endnu der ude, vil De da bringe hende min venlige, ærbødige Hilsen.

Deres Naades taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus