Dato: 23. november 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Carsten Hauch
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 23 Nov 1861.

Kjre Hr Konferentsraad!

Endnu engang min Tak fordi De sendte mig Deres Bog, der er en Ungdoms Friskehed, en Hjerteklang, en Deilighed i disse Digte som vi alle maa takke og velsigne Dem for; mine nye Eventyr og Historier flger her med som et Slags Vesitkort. Vil De bringe Deres Frue og Sn min Hilsen.

Deres hjerteligt hengivne

H:C. Andersen

Til Hr. Konferentsraad C. Hauch

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 251, billed 6669)