Dato: 30. august 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

387. Til Henriette Collin.

Sor den 30 August 1861.

Kjre Fru Collin!

I dette ieblik fik jeg Brev fra Deres Mand med Efterretning om Begravelsestiden, jeg havde allerede forud da bestemt mig til at tage ind med Morgentoget paa Sndag, da frst har jeg mine Vrelser; Hartmanns ventede at see mig som imorgentidlig, men jeg har i Dag givet Afbud, jeg er disse to Dage i den Ro jeg trnger til hos de kjrlige gode Mennesker, Ingemann og hans Kone. Efterretningen om Ddsfaldet overvldede mig ikke, som det i en tidligere Tid vilde have gjort, men opad Dagen igaar, selv denne Nat og i Dag, fylder det stadigt min Tanke, jeg trnger til at vre hos Dem, tale med Dem, men kommer dog ikke fr Sndag; Daglivets Smaating gjr saa ofte Udslag, her var det, som sagt, Ulyst 61 at komme ind i et Hotel og dernst at jeg har Ti i Vask, som jeg frst faaer iaften. Jeg fler mig febril og bliver vistnok syg ved den Dag der forestaar'ndash; Sndag Middag naar jeg kommer ind, har jeg kun liden Lyst strax at gaae paa en Restauration; maa jeg den Dag spise hos Dem?–Jeg savner uendeligt Jonas! jeg var blevet saa glad om jeg havde faaet et Par Ord fra ham, men Tiden har vret saa kort siden han kom ind, han har saa Mange han holder afog maae see og tale med; Bedstefaders Dd giver ham ogsaa andre Tanker en[d] Brevskrivning, det er ganske i sin Orden at jeg ikke har hrt fra ham, men han har inderligt og broderligt vret i min Tanke og der skal han have sin Plads. Hils ham og Louise; hils Fru Drevsen, Fru Lind og Augusta Collin!–Et Par Ord har jeg skrevet over ham der gik os forud, men det er jo tidsnok at sende dem til Dagbladet, naar Begravelsen er skeet?– Det er en tung Hjemkomst, men vi som fr holdt sammen, maa nu holde fastere! Levvel! Deres trofaste

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter