Dato: 23. august 1861
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

383. Fra E. Collin.

Natten mellem 23de og 24de August [1861]

Jeg skylder Dem dog at lade Dem vide, at vi have Jonas i god Behold. Jeg kan tnke mig, at De var let om Hjertet, da De fik ham landsat i Korsr; saa var Ansvaret forbi, og det har dog ikke hvilt saa ganske let paa Dem. Han er just ikke blevet fed paa Reisen, men han seer dog ret rask ud. Han har naturligviis meget travlt med at udpakke sine mangfoldige Presenter og med at see til sine Venner, saa at jeg endnu ikke har havt meget Godt af ham.

Hvorfor Deres Afreise fra Maxen skulde vre en Hemmelighed for os, kan jeg ikke forstaae; vi vedblev naturligviis at skrive, og mindst 3 Breve ere forgjeves afsendte. Idag ere de to retournerede. Et langt et fra mig til Dem har jeg nu revet i Stykker.

Dette Brev skriver jeg i Faders Dagligstue, hvor jeg sidder og vaager; alt imellem springer jeg ind til hans Seng, naar jeg hrer en Lyd; thi tale kan han ikke meer. Imorgen er det nu 5 Uger at han ligger saaledes og uden at have nydt det Ringeste; Folk ville ikke let troe, hvad der er den bogstavelige Sandhed, at han foruden ganske lidet Limonade, kun har nydt koldt Vand i hele denne Tid. Det er for Alle, selv for Lger, ubegribeligt, at et Legeme kan have saadan Kraft. Dog er han i de to sidste Dage aabenbart svundet hen, saa at han vel snart faaer Fred.

At et saadant Familieliv ophrer'ndash;thi det kan ikke vedblive som nu'ndash; er en meget alvorlig Tanke, men vi kunne jo kun vre taknemmelige for at vi saa lang Tid have nydt det; vi ere jo nu alle saa avancerede i Alder, at Savnet er mindre. For Theodor er det vanskeligst at trffe en rigtig Bestemmelse. Men han har da os Alle i Nrheden.

Jonas siger, at De har skrevet nogle ganske udmrkede Ting paa Reisen. Der har De altsaa den frste Dom, thi han er vel den frste, der har kjendt dem. Han taler ogsaa endeel om Malerier o. desl. i Italien. Skulde virkelig iet aabnes for den bildende Kunst ved at vre i Italien? Saa kan jeg jo endnu vente at blive en Kunstkjender, hvis jeg til nste Aar kommer til Rom.

Har De aldeles intet seet paa denne Reise, som kunde bearbeides for Casino. Denne trnger virkelig til nogen Hjelp, hvis den ikke skal gaae sin Undergang imde. Det Pepita-Uvsen, som jeg ndig seer, vil man, som jeg hrer, nu atter tage sin Tilflugt til. Det er Skade, hvis det gaaer tilbage med dette Institut. Jeg faaer meer og meer den Overbeviising, at det har bidraget ikke lidet til at adle den simple Stands Fortielser; naar man blot kunde komme saavidt, at man kunde afskaffe Maskeraderne.

Det er jo tidsnok, naar De kommer til Byen, at vi gjre Afregning over, hvad De har laant eller lagt ud for Jonas. Han lader til at have vret noget spendabel med at kjbe Presenter. Naa, lad gaae.

Det er et noget broget Brev dette, kan jeg mrke. Men det vimrer ogsaa lidt for mine ine. Det maa vel vre Svnagtighed.

De kommer jo i Begyndelsen af September?

Alle hilse.–

Deres

E. Collin.

Ingeborg har idag holdt en meget stilfrdig, nsten ubemrket Fdselsdsdag.

Skrevet Bartholomus-Natten, men mange Aar efter den bekjendte. 23 /--8. 61. 24 /

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost