Dato: 14. august 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Maxen 14 August 1861.

Kjære Fru Scavenius !

I Schweiz har jeg opholdt mig lidt længere end jeg havde bestemt, Veiret var saa smukt, Naturen saa overvældende storartet og jeg var opfyldt af en ny Digtning hvor Scenen er i dette skjønne Bjergland og saaledes kunde jeg ikke rive mig løs. Fra Brunnen tog jeg til Valfarts-Stedet Einsiedeln, blev senere nogle Dage ved Zurichersøen og i Lindau, men derved kom jeg senere til München hvor jeg da kun opholdt mig to Dage; der fandt jeg Deres Naades Brev, det jeg særdeles længtes efter; paa hele den lange Reise havde jeg jo endnu ikke hørt et Ord. Brevet glædede mig særdeles, jeg tog det som to Breve, da jo den ene Halvdeel var fra Glorup, den anden Halvdeel fra Basnæs; strax kunde jeg ikke skrive igjen, da jeg skyndte mig afsted her til Maxen og her skriver jeg først i Dag, da jeg først nu kan bestemme naar jeg indtræffer i Danmark. Før den 22 August vil jeg ikke kunde være der; Deres Naade skriver at De er paa Basnæs til den 27de, jeg vil dog altsaa, dersom De ikke har forandret Deres Bestemmelse, kunne have den store Glæde at være i deres velsignede Hjem fra den 22de til den 27de. Jeg veed at der fra Slagelse gaaer Postvogn til Skjelskjør og det daglig, om denne nye Indretning fortalte DeresNaade mig da jeg sidst var paa Basnæs, men denne Postforbindelse er kun for de Tog som om Morgenen komme fra Kjøbenhavn, nu indtræffer jeg fra Korsøer og kommer med Dampskibet, der omtrent Klokken 6 om Eftermiddagen indtræffer fra Flensborg, jeg tager derfor ikke i Betænkning, da jeg kjender Deres Naades Velvillie og Godhed, at bede om Vognen maa være i Korsøer ved den tid Torsdag den 22de, er der ingen Vogn, da antager jeg at deres Naade har forandret deres Reise-Bestemmelse og heller ønsker at jeg en anden Tid, f Ex Julen først skal komme, men deiligst var det mig dog, om kun en tre fire Dage, at begynde Hjemmet med at være i Hjemmet paa Basnæs. Meget har jeg at meddele og ikke færre end fire nye Eventyr og Historier. Fru Serre beder mig at hilse Deres Naade, jeg har det her usigeligt godt, de kjære Mennesker synes næsten kun at leve for at gjøre mig det hyggeligt og godt, men nu længes jeg dog nordpaa, længes efter de Mange der, jeg ret omfatter med Sjæl og Tanke. Hils Frøken Luzia, min Ven Otto og Miss Dounlup. Deres Naades taknemlig hengivne H.C. Andersen

[Udskrift:] Til hendes Naade Fru Scavenius født Comtesse Moltke Basnæs ved Skjelskjør (H.C. Andersen)

Tekst fra: H.C. Andersens Hus