Dato: 28. juli 1861
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

379. Fra E. Collin.

Kjre Andersen. Jeg har i vor nyhedslse Tid kun at melde Dem, at det tager strkt af med Fader, men at det dog kan trkke lnge ud endnu inden hans Forlsnings Time slaaer. Lidende er han egentlig ikke, det er vor Trst.–Vi have det naturligviis trist i hele Familien i denne Tid og have derfor liden eller ingen Opmrksomhed for det der i disse Dage bevger Staden. Idag ventes Marquis Torre?Arsa fra Kongen af Italien; han skal modtages med store Festligheder. Iaftes kom Gjsterne fra Slesvig, for hvem der ogsaa er stor Stads. For det Tilflde, at De, hvilket jeg ikke tilraaders skulde ville oplse noget derom paa mit (det rigtige) Tydsk, skriver jeg flgende:

Mit einem Extrazug kamen gestern Abend die sehnlichst erwarteten Schleswigschen Gste hieselbst an, mehrere Hunderte an der Zahl; sie wurden mit Jubel empfangen. Heute sind die Straen berfllt; berall sieht man Schleswiger mit den hiesigen Brgern Arm in Arm; man kennt sie gleich an dem jtlndischen Dialect, mitunter hrt man auch einen plattdeutschen Ausruf; diese Sprache hat, wie Sie wissen, in einigen Gegenden von Schleswig das Uebergewicht. Wenn ich Geld genug htte, wrde ich diese Scenen portraitiren lassen und die Abbildungen an eine preussische Zeitung schicken als Illustrationen zu einer neuen Geschichte von den armen geknechteten Schleswigern.–

Men'ndash;der er jo ingen Satisfaction for Dem ved at rre ved disse Dele paa et Sted, hvor De vil have Fred, og derfor kan De betragte det som skrevet blot for at fylde i Brevet.

Imellem os'ndash;de jydske Kjbstder bugne af Smigersange for Grevinden; som en Modstning saae jeg nylig et kjbenhavnsk Blad med et Billede, forestillende hende gribende efter Kronen med et langt Digt, der begyndte saaledes:

Der er en Lavhed paa Din Pande,

Der er en Frkhed i Dit Blik,

Der er i Lyden af Din Stemme

En simpel Dandsebod-Musik.

Jeg skal befrie Dem for flere saadanne Luftninger fra Hjemmet.–Hils Jonas.

Deres

28/7 61.

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost