Dato: 28. juli 1861
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

379. Fra E. Collin.

Kjære Andersen. Jeg har i vor nyhedsløse Tid kun at melde Dem, at det tager stærkt af med Fader, men at det dog kan trække længe ud endnu inden hans Forløsnings Time slaaer. Lidende er han egentlig ikke, det er vor Trøst.–Vi have det naturligviis trist i hele Familien i denne Tid og have derfor liden eller ingen Opmærksomhed for det der i disse Dage bevæger Staden. Idag ventes Marquis Torre?Arsa fra Kongen af Italien; han skal modtages med store Festligheder. Iaftes kom Gjæsterne fra Slesvig, for hvem der ogsaa er stor Stads. For det Tilfælde, at De, hvilket jeg ikke tilraaders skulde ville oplæse noget derom paa mit (det rigtige) Tydsk, skriver jeg følgende:

»Mit einem Extrazug kamen gestern Abend die sehnlichst erwarteten Schleswigschen Gäste hieselbst an, mehrere Hunderte an der Zahl; sie wurden mit Jubel empfangen. Heute sind die Straßen überfüllt; überall sieht man Schleswiger mit den hiesigen Bürgern Arm in Arm; man kennt sie gleich an dem jütländischen Dialect, mitunter hört man auch einen plattdeutschen Ausruf; diese Sprache hat, wie Sie wissen, in einigen Gegenden von Schleswig das Uebergewicht. Wenn ich Geld genug hätte, würde ich diese Scenen portraitiren lassen und die Abbildungen an eine preussische Zeitung schicken als Illustrationen zu einer neuen Geschichte »von den armen geknechteten Schleswigern««.–

Men'ndash;der er jo ingen Satisfaction for Dem ved at røre ved disse Dele paa et Sted, hvor De vil have Fred, og derfor kan De betragte det som skrevet blot for at fylde i Brevet.

Imellem os'ndash;de jydske Kjøbstæder bugne af Smigersange for Grevinden; som en Modsætning saae jeg nylig et kjøbenhavnsk Blad med et Billede, forestillende hende gribende efter Kronen med et langt Digt, der begyndte saaledes:

»Der er en Lavhed paa Din Pande,

Der er en Frækhed i Dit Blik,

Der er i Lyden af Din Stemme

En simpel Dandsebod-Musik.«

Jeg skal befrie Dem for flere saadanne Luftninger fra Hjemmet.–Hils Jonas.

Deres

28/7 61.

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost