Dato: 17. juli 1861
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

377. Fra E. og Henriette Collin.

Deres sidste Brev fra Brunnen af 7 Julii (hvilket maa have vret lnge underveis) fik jeg paa Astrup hos Greve Lerche; det var altsaa umuligt at sende Svaret til Brunnen; Jette har jo meldt Dem min Mening, som er, at der aldeles ikke i nogen Henseende kan vre nogen Betnkelighed for Dem ved at vre paa Maxen. Dog vil jeg ikke skjule for Dem, at De kan vente et Mistillidsvotum af Gerson, men heldigviis skriver han ikke i Bladene. Flgerne ville ikke vre af den Betydning for Dem, som for Jonas; denne vil til sin nste Fdselsdag til Straf kunne vente sig en porte?montre eller noget lignende af den udsgteste Rdsomhed.–Jeg selv havde den strste Lyst til at vre nogen Tid paa Maxen. Jeg har af Beskrivelserne faaet den Idee derom at det er et hjerteligt Folkefrd, dygtig tydsk; men da jeg selv er dygtig dansk, kan jeg godt lide at en Tydsker er dygtig tydsk; men en schleswig?holsteensk Halvtydsker er mig en Modbydelighed, ligeledes de Heeltydskere, der ere Bladskrivere af Profession og gjre sig en Indtgt af at beskrive vore Forhold uden at kjende dem.

Frue Serre ville De bringe min Compliment; hun vil nok erindre mit Brev, som maa have vret excellent, siden hun i Svaret kaldte mig Excellence. Dersom hun vil lade noget af denne for store Opmrksomhed gaae over paa min Sn, skal det vre mig kjrt.–

Her hjemme er Alt ved det Gamle. At Faders Tilstand stadig forbedres, veed De jo. Ogsaa paa Christinelund, hvor de have havt det meget daarligt, gaaer det bedre.–Alle vore Marker'ndash;med Undtagelse af Litteraturens'ndash;bugne af Frugtbarhed; faae vi et godt Veir i Hstens Tid, bliver det et af Danmarks rigeste Aar.

Hils min egen Jonas. Nste Gang skriver jeg til ham. Deres

17 Julii 1861.

E. Collin.

Kjere Andersen i Torsdags den 11 modtoge vi Deres og Jonae Breve og igaar fik Louise fra Jonas'ndash;i Fredags den 12te skreve vi til Mnchen poste restante'ndash;jeg haaber Brevene gaae rigtig'ndash;2 Breve'ndash;hvis jeg ikke feiler'ndash;gik til Brunnen,–jeg vnter snart at hre Deres Mening om Md. Anholms Tilbud.–Kjerligst Hilsen til min sde Jonas fra Deres hengivne

Jette C.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost