Dato: 16. juli 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

376. Til Henritte Collin.

Zrich den 16 Juli 1861.

Kjre Fru Collin!

Et Brev til Dem vil jeg dog begynde paa her, hvorfra det afsendes veed jeg ikke endnu! Jonas og jeg er nu paa anden Dag i Zrich i Baurs nye store Hotel ved Sen, det eleganteste nok i Europa. Spisesalen har Springvand og en Masse Slaver har man om sig til Opvartning, fra Galleriet klinger Musik, en deilig Have, med norditalienske Traner strkker sig udenfor ned til Sen. Imorgen reise vi imidlertid herfra, forlader Schweitz og overnatter i Kempten. Aftenen fr vi467 forlode Brunnen fik jeg ein Stndchen fra Brunnens Musikvenner, de kom i en belyst Baad ude paa Sen og spillede flere Stykker, jeg maatte ned og takke. Jeg blev srdeles feteret af

Fruentimmerne, Jonas sagde det var modbydelig at see dem blive saa uqvindelige.–En stakkels ung Engelnderinde, meget smuk var hun, forsmte at gaae med Dampskibet for at sidde i en Krog og see mig ved Middagsbordet, og da hun saa endelig skulde bort var hun bevget Jonas var nsten lidt indigneret derover, og ogsaa det fandt jeg moersomt, da det Hele dog var saa uskyldigt, isr slog det ham at en Dame sagde at man kunde nske sig i hans Sted hos mig!–Vi reiste derfra til Einsiedelen, det af Pilgrimme srdeles besgte Kloster og da Superiren isrdeleshed nskede min Haandskrift og jeg selv bragte ham den, (han havde i Brunnen forsgt at erholde den), blev Jonas og jeg vel modtagne og af de geistlige Herrer (Dominikanere), frt om i det store, rige Kloster, ja frtes under selve Messen gjennem Klosterets Gallerier og ind i alle Sale, Bibliothek og Naturalie Cabinet. Da vi siden kom i Klostergaarden for at hre en Slags Serenade de unge Skolarer i Klostret gav Abeden hvis Navnedag det var, blev jeg prsenteret for samme og han bad mig hen til sig ved det aabne Vindue hvorfra han fik sin Hyldest, da jeg siden kom ned tog hver Pilegrim jeg mdte Hatten af for mig, som om jeg hrte med til det hellige Huus. Det var Klostrets 1000 aarige Stiftelses Fest, den hellige Meynrads Grav var derfor smykket med Blomster og Indskrifter, een af disse tiltalte mig, den var af min geistlige Ven her Superiren Pater Gall-Morel, og ld saaledes:

Ein Bchlein war es und wurde ein Strom,

Ein Krnlein war es und wurde eine Eiche,

Eine Celle war es und wurde ein Dom,

Zwei Kerzen branten bey Meynrads Leiche,

Die erleuchten und wrmen gar wunderbar

Millionen Herzen schon tausend Jahr.

I Kloster-Bibliotheketviistes os her en dansk Bibel. Da vi igaar kom her til Zrich og til Middagsbordet traf vi sammen med Duntsfelt og Frue, samt Datteren Fru Michelsen, de boe med os her i Hotellet.

Kempten den 17 Juli 1861.

For en Timestid siden kom vi her ind i det bayriske Hiland, Jonas og jeg have spiist vore Foreller og Beufsteg468, jeg vil nu i Hviletimen lade Pennen flyve afsted, at mit Brev strax kan afleveres naar vi naae Mnchen, der blive vi nok en fire Dage og gaae saa til Nrnberg og see at naae Maxen den 28de, da er det Serres Fdselsdag, og Fru Serre nskede saa meget at vi kom til den, jeg vil troe at det slaaer til. Hvad det angaaer at fltte ind igjen hos Fru Anholm da er der Meget for, men ogsaa en Deel imod, kunde jeg faae for 20 Rdlr en god Stue-Etage eller frste Sal, to Vrelser, paa Kongens Nytorv eller hvor jeg boede fr, men ikke op til Cafeen, da valgte jeg heller det. Tag Dem deraf, og er der Udsigt, da lgger De tilside vedlagte Brev til Fru Anholm, og siger mig Beskeed, men gaaer det ikke, da, efter at De har lst Brevet, hvori Ulemperne i det anholmske Huus er anfrte, da er De saa god at sende samme, i en Convelut med Udskrift, til Fru Anholm og af hende faae Beskeed, jeg troer at jeg i Brevet meget venligt har udtalt mig om Manglerne jeg nsker hvet og stillet Sagen paa reen Fod, tag Dem nu af det paa det Bedste. De seer at jeg har en Deel at vre utilfreds med, men ellers er Fru Anholm en fortrffelig Vertinde, som jeg vist gjr bedst i at flette ind hos. Ikke sandt?

Mnchen den 18 Juli mod Midnat.

I Eftermiddag kom vi to Uadskjellige her til Mnchen, strax sgte vi Posthuset og [fandt] Deres Brev til mig eller rettere Jonas, for han fik rigtignok Broder-Parten af Indmaden og dog var han misforniet, Wanschers glemme nok at skrive. Vi komme nu fra Theatret og have hrt Glucks Opera Orpheus og Euredice. Vi blive til i Begyndelsen af nste Uge, Breve til os sendes nu til Fru Serre i Saxen ved Dresden. Gld mig snart med et langt Brev. Hils Deres Datter og Mand hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter