Dato: 7. juli 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

374. Til E. Collin.

Brunnen den 7 Juli 1861.

Kjre Ven!

Flittigere Brevskrivere end Jonas og jeg, har nok hverken De eller Nogen, men vi blive ogsaa paaskjnnede. Deres Yttringer om Krig og Fred, i Brevet til Jonas, om dansk Stemning mod Tydskland er blevet endnu mere fremhvet hos mig ved et Brev jeg iaftes fik fra Ingemann, der Jo rigtig nok altid er en vild Bersrk i Freds og Krigs Sprgsmaalet. Hvad det nu er der ligger mig paa Hjertet er om Stemningen er saaledes hjemme at jeg paa Reisen ikke kan besge Serres; de vente Jonas og mig, glde sig til Besget og jeg veed at det bliver der en Hjertesorg om vi ikke komme; Fru Serre skriver, min Sommer veed De dog, begynder frst naar jeg seer Dem i Maxen. Endnu igaar kom Brev og deri om Jonas: Sagen Sie Ihren jungen Begleiter, wir laden ihn herzlich ein, er sollte sie nicht frchten, in Maxen hrt man nichts von Politik, und wir lieben die Menschen und unsere Freunde, welche Landeskinder sie sind. Immer fhrt uns das Schiksal liebenswerthen Dnen gegenber etc. etc. og nu flger en Rkke elskvrdige og hit skattede danske Venner til hvilke hun haaber snart at regne Jonas. De seer det er mig tungt at opgive det og Jonas synes at have stor Lyst at komme der, men jeg gjr det ikke, naar De troer at jeg'ndash;som offentlig Person, som en Personlighed der er udsat for at hvert Skridt jeg gjr komme i fremmede og indenlandske Aviser, at jeg med nogen fornuftig Rimelighed kan blive ilde omtalt derfor. Skriv snarest at jeg kan faae Brevet her i Brunnen hvor vi blive bestemt til den 13, ellers maa jeg finde det i Mnchen poste restante, men det er temmeligt seent, der som jeg skal bringe Bedrvelse i Maxen. Hils alle Kjre! Deres Kone venter jeg Brev fra.

Hjerteligst H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter