Dato: 5. juli 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

372. Til E. Collin.

Brunnen den 5 Juli 1861.

Kjre Ven!

For et Par Timer siden kom Jonas og jeg her til Brunnen hvor vi blive 8 a 10 Dage; jeg fik et Par Breve, eet fra Dem og Jonna; Jonas fik ligeledes Brev. At vi ikke i Bex og Montreux have bestilt Breve eller fra Lausanne ladet afhente disse, ligger i en meget fornuftig Forsigtighed, da der paa disse Smaasteders Postcontoirer er en utrolig Uorden med Breve og vi ingen ville miste. Vi have nu faaet Syn for Sagen at De have skrevet til os og De ville see hvor gjensidigt det er. Fra Lausanne maa De have modtaget Brev fra mig efter at jeg hrte om Deres Faders Tilstand og fra Bern sendte jeg igjen ikke frre end tre Breve, eet til Deres Kone, eet til Louise og eet til Dem. Vi ville endnu her i Brunnen, naar De skriver strax, kunne faae Svar paa dette, ellers gaae senere Brevene til Mnchen, poste restante; i Brevet til Jonas i Dag berrer De Rimeligheden af fjendtlige Troppers Indmarsch i Holsteen og den danske Stemning mod Tydskerne. Vi kjende kun de franske Aviser, de tale om mindelig Ordning og de Tydskere vi have mdt ere aldeles fredeligt stemte mod Danmark. Siden vi forlode Bern har Jonas og jeg gjort en hist interessant Tour. Vi toge til Thun, seilede over Thunersen og bleve i Interlacken 2 Dage. Her er den meest idyllisk schweitzer Natur jeg kjender; mgtige Valdndtrer og nu den deiligste grnne Eng omsluttet af kjmpehie Bjerge; Jomfruen saae vi i Alpeglhen, saa magels deilig at der ikke er Ord derfor. Jeg leiede paa en Dag en Vogn og vi kjrte til Lauterbrunnen og saae Staubach, derpaa til de to store Gletscher ved Grindelwald, hvor Jonas, med Frer, gik ind i den nederste; siden seilede vi over Brientzersen til Gieszbach og naaede over den hie Bjergryg ved Meiringen til Luzern hvor vi sov i Nat; imorges seilede vi her til Brunnen efter frst at have seet Thorvaldsens Lve; da vi nrmede os Brunnen blste en Fhn, saa at Dampskibet ikke turde lgge an, men en stor Baad kom fra Land at hente alle Pasagerer. Brndingen var saaledes at vi maatte sge et Landings Sted der kun benyttes i Storm; Blgerne gik som i Geslers og Wilhelm Tels Tid, der var sex Roerkarle men vi dreve dog mod Brndingen, da maatte flere Pasagerer stille sig med til Aarerne, ogsaa Jonas tog fat, jeg ventede at Baaden skulde knuses med os, men vi naaede lykkelig Land, hvor de gode Folk i Hotellet, der vidste jeg kom havde pyntet min Stue med Grnt og Blomster, Jonas er noget forknyt over de triste Breve hjemme fra ellers blomstrende og meget tilfreds. Tak Deres Kone for hendes Photographie, den hun gldede mig med.

Deres trofast hengivne

Hils alle Kjre.

H.C.Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost