Dato: 29. juni 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

370. Til E.Collin.

Lauisanne den 29 Junii 1861.

Kjre Ven!

Det Brev til Dem jeg igaar afsendte herfra og hvori laae en Skrivelse til Christian Winther har De vel faaet? Idag vilde Jonas og jeg allerede have vret her fra til Fribourg hvor det interesserer ham at see den mrkelige Hngebroe, men vi kunde ikke igaar bestemme os til Afreisen, vi vare begge betagne, og besluttede da at komme lidt mere til aandelige og legemlige Krfter ved at ligge stille her denne Dag over;

jeg havde desuden de to sidste Dage i Montreux ikke vret ganske vel'ndash;og altsaa vi bleve og fik derved Deres senere Brev som kom her i Formiddags; det gav vel ikke lysere Udsigter, men dog ikke det sorte afgjrende Bestemte!–Tak for hvert kjrligt Ord deri. Guds Villie skee her som i Alt!–Imorgen reiser Jonas og jeg med Deligense til Freiburg, vi have de to frste Coupe-Pladse og efter en syv Timers Kjrsel er vi der og have da Jernbane til Bern, derfra, dersom Veiret tillader det, thi fra igaar har det begyndt med at regne og er meget koldt, saa at vi begge to have vore tykke Vinterfrakker paa, reise vi over Thun til Interlaken og faaer der en lille Vogn som kan rulle os til Grindelwald, hvor man kan gaae ind i en Gletsche og desuden er tt ved Jomfruen Skrkhorn o s v; hvorledes Veien lgges derfra til Brunnen veed jeg ikke endnu men jeg har mldt dem der at vi indtrffe der den 5 Juli at de i Pensionen kunne have to Vrelser til os. De veed at fra nu af, indtil videre, sendes Brevene til Brunnen, 4 Cantons, Suisse, poste restante. Nu har jeg et Par Ord til Dem i Anledning af Jonas, det vil da sige, det er mig, og af mig selv der falder paa at skrive derom, i det jeg seer paa min unge Vens Interesse. Han har nok spurgt Dem om hvor mange Penge De vilde tillade ham at tage op hos mig og De har skrevet, i Brevet han fik igaar, 50 Rdlr; Jonas er aldeles tilfreds dermed kan jeg forsikkre461, da han jo alt fik ved Afreisen, men jeg opfatter det ikke som ham, da De ikke har givet mig nogen Begrndsning i den Henseende, og sprger der for, om 50 Rdlr er den hele Sum jeg i Reisens Lb maa u[d]betale til ham; Pengene ere nemligt nsten allerede gaaede*), han har i Rom kjbt462 Eet og Andet, sandelig meget lidt tnkende paa sig selv, men mere paa Andre, han har givet en Deel ud i Videnskabens Tjeneste, vistnok for 10 Rdlr Brndeviin til Dyrene, der ikke ville lade sig nie med at faae det een gang og i Syden er Brndevinet dyrt, Jonas siger at han kunde have kjbt et heelt Anker fuldt for samme Sum, havde han kjbt det hjemme. Cigarer, Breve, et Par Stvler etc.–det klatter463 snart hen de medgivne Lommepenge og de 50 extra; men som sagt, der er hos ham ikke Tanke eller nske om at faae mere, han finder det endogsaa urigtigt at forlange Sligt, synes at han har faaet srdeles Meget, jeg derimod synes'ndash;at jeg ikke har faaet Ordre til at stoppe, men jeg veed bestemt, kjender jeg min Ven, han ikke tager en Frank mere af mig til hvad han kunde have Lyst til, og med Rimelighed, uden at jeg har Sort paa Hvidt fra Fatter. Denne ventes i Brunnen. Det er Jonas afsrdeles Interesse i Mnchen at kjende den som Zoolog bermte Professor Siebold, og da denne Mand altid har viist mig stor Opmrksomhed naar jeg var hos ham, vil det vre mig let at indfre Jonas der, trffe vi kun Sieboldt hjemme, thi i Sommerferien er han meget paa Reise, imidlertid vil det udstrkke Opholdet i Mnchen paa nogle Dage[,] uden dette var jeg flyvet der igjennem. Politiske Forhold kan jo ikke forhindre os fra at tage til Maxen og blive en 14 Dage hos Serres, hvor der just er en natur der vist vil skaffe Jonas et rigt Udbytte.–Derom skriver De nok, endnu til Brummen et Par ord; vi vente der et par breve hjemme fra da vi blive der en 8 a 10 Dage; Reiseplanen videre fr vi sge til Mnchen faaer De nrmere at hre. mellem de 12 breve jeg fik her igaar, var ikke frre end tre til mig fra Deres kone, har jeg lnge lngtes forgjves, da fik jeg nu velsignet og rigeligt, havde kun Glden vret ublandet og ikke Budskabet vi fik havde vendt Tanken kun til det. – Fra Bern afsendser jeg dette Brev, da jeg frst der kan faae skrevet frdigt et Brev til Deres Kone og et Par Ord til Louise. Lev Hjerteligt vel

H.C. Andersen.

[ I Margen: ] Jonas beder mig sige at han skriver snart hjem, men har i de sidste Dage ikke kunnet det af travlhed med at skrive til Familien Wancher.

[ Note til S. 35 L. II. ] *) Han fik af mig i Genua 100 Frank og nu igaar 40 Frank'ndash;altsaa allerede de 50 Rdlr.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost