Dato: 14. maj 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Rom 14 Mai 1861.

Kjre Fru Scavenius!

Allerede et Par Uger har jeg tilbragt i varmt Sommer-Solskin under Oranger og deilige Roser og imedens, hrer jeg, er det endnu Vinter hjemme i det kjre Danmark, Sneen fyger og det fryser. Vinteren fulgte mig saa temmeligt lige til Frankfurth, frst der var Foraar, Frugttrerne blomstrede, i fire Dage fli jeg hjemme fra ind til Schweitz og ind i Frankerige hvor allerede i Lyon der var velsignet varmt og ved Avignon blomstrede Roserne i Riig Fylde. Over Marseille og Toulon naaede jeg, med min Reisekammerad Collin Nizza, hvor vi bleve i tre Dage; her er Vegetationen ganske som ved Neapel op paa Sicilien; mgtige Aloer og Kacter voxe rundt om, som Skrpper og Borrer hjemme hos os. Citronhaver, Oranger og Roser findes i Mngde og saa har man dertil det aabne, deilige Middelhav. Her var flere Danske, blandt andre Grev Moltke Ntschaus, men de boede forlangt uden for Byen til at jeg under mit korte Ophold kunde faae Tid til at besge dem. Nu begyndte den smukkeste Deel af Reisen, den bermte, deilige vei "Della Cornice", der langs med Havet er sprngt i Klipperne; her har man en Heel Palmeskov, fra hvilken Palmegrenene hentes til Paaskefesten i Rom. Tre dage bleve vi i Genua, denne Paladsernes By og boede smukt med Udsigt til Havet. Vi hrte der Verdis nyeste Opera un Ballo in Machera, Musiken var, som jeg ventede den, ubetydelig. Med et italiensk Dampskib naaede vi Livorno, blev en halvanden Dag der og gik saa med et fransk Skib til Civitta Vecchia hvorfra vi paa Jernbane den 28 April naaede Rom. Consul Bravo havde i Huset hvor han boer, leiet 3 nette Vrelser til Collin og mig. Vi havde besgt Maleren Kchler, der, som deres Naade veed, er Munk, han boer i Klostret Bonaventura oppe paa Keiserborgen og har den mest magelse Udsigt over Rom ud til Bjergene, der endnu ligge med Snee. Han var srdeles glad og saa meget rask ud, et deiligt Billed efter Perugino havde han fuldendt og sendte netop hjem til Groserer Pugaard. Den norske Digter Bjrnstjerne Bjrnsen, Forfatteren til Syneve Solbakke, Arne, & er her og behager mig meget. Nylig havde skandinaverne her en Fest for vor Consul Bravo, der frste Gang kom ud efter sin Sygdom, ved denne Fest blev jeg srligt hdret, den unge Candidat Waage fra Sor, udbragte smukt min Skaal og Bjrnstjerne havde skrevet en srdeles smuk Sang til mig, som blev afsunget. Vi sad ude under store Citrontrer og mellem hie Laurbrhkke. Omtrent 14 Dage endnu bliver jeg her, men et Brev fra deres Naade vil dog ikke kunde naae mig, selv om de strax skrev, men tr jeg haabe at De sender mig Brev til Genua Poste restante, der kommer jeg paa Reisen fra Rom naar jeg begiver mig op til Serne i Norditalien, om en tre Ugers Tid er jeg vel der. Hils deres Frken Datter, hendes Forlovede, min Ven Otto, Miss Dunlop og Madden, ligesom hr. Kalkar. Lad mig hre at De er vel og glad. Gud velsigne og bevare Dem. Hjerteligst H.C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus