Dato: 30. april 1861
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

357. Fra Henriette Collin.

Tirsdag 30te April [1861]

Kjere Andersen

Ingeborg bragte os imorges sit Brev fra Dem fra Genua hvoraf vi saae at De har vret i den'ndash;jeg tnker, 7de Himmel[.] De og Jonas have altsaa vandret mellem Roser og Citroner medens vi netop den Dag havde strkt Sneveir med voldsom Vesten-Storm og efter et Par Graders Frost om Natten !!!

Jeg kan tnke mig at De ved hvert Brev imdeseer det brndende Sprgsmaal. Krig eller Fred.–besvaret med noget Afgjrende, men endnu er Alt saa uigjennemskueligt som nogensinde og jeg har kun at fortlle at vi ruste os til det Yderste.–Af Theaternyt vil Edvard fortlle Dem om Iphigenia som han saae med stor Glde iaftes, imellem de grske Helte syntes Ingeborg at kunne spore qvindelige Stemmer og fandt endelig til sin grndselse Morskab Maren Frlich'ndash;(De husker nok Hosekrmmerens Datter fra Bedstefaders gamle Gaard) ifrt gresk Heltedragt! Paa Casino gives iaften til Hr og Md Rasmussens Benefice Ole Lukie hvori Pepita optrder som en af Dandserinderne.–Erik Bgh har skrevet en Slags Fortsttelse af Orpheus i Underverdenen som gjr Lykke paa Casino og hvori Pepita med sin el Ole fortrnger Cancane[n] fra Gudernes Hjem'ndash;–I Kunstnerverdenen er det Nyeste at Fru Jerichau igaar fik en Sn.–Blandt Billedhuggerarbeiderne er en Kain af den unge Strambo det som bliver mest rost NB af det brnette Parti jeg tror at de blonde frakjender den al Fortjneste.–Dalsgaard som har faaet Udstillingsmedaillen for En Kone som gjr sin Kirkegang efter Barselfrd–bliver ikke mildt bedmt efter dette Billede'ndash;Skovgaards store Billede fra Hellebk er uomtvistelig Udstillingens Perle'ndash;han har ogsaa et meget smukt Portrait af Fru Freund.–En temmelig ubekjendt men dog ldre Maler Schmidt som ifjor havde en Audience Scene udstillet, vkker iaar Opsigt og tildels Indignation ved Noget som han er uartig nok til at kalde En Kjbenhavnsk Familie–Et temmelig stort Billede hvori en sand Meislingsk Dagligstue er fremstillet'ndash;Manden har trukket sin ene Sok af og stikker alle Fingrene gjennem dens Huller, Moderen sidder og lser i en fidtet Leieroman, Datteren dandser i neglige for Speilet og ud af en halv aaben Skuffe seer man Hdts Portrait mellem gamle Balblomster og andet Roderi'ndash;der er endnu mange Personer og Gyseligheder,–Jeg synes det er godt, men tr ikke sige det til Andre end til Dem der er saa langt borte.

I Dansk Maanedsskrift staaer en dramatisk Afhandling som ogsaa bliver meget omtalt og hvori Fru Heiberg lftes til Skyerne medens Hdt bliver kaldet en gammel koket Lrer! og hans Skole aldeles fordmt,

Nu maa vel Viehe's til at svare !–

Hils min Dreng tusinde Gange fra mig, Jeg har Intet Nyt at fortlle ham og Edvard skriver jo ogsaa . . .

See nu har jeg sniksnakket en heel Deel kjbenhavnsk Vissevas for Dem der er mellem saa storartede klasiske Omgivelser, det er vist dumt af mig, men nu er det gjort'ndash;

Farvel kjere Andersen Jeg lnges meget efter Brev fra Rom

Mange Hilsner fra Louise som ret snart skriver

Deres

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost