Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 23. april 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Just Mathias Thiele
Sprog: dansk.

Genua den 23 April 1861


Kjre Ven!
Det er nu snart tre Uger siden at jeg sagde Dem Lev vel, tidt har De siden vret i min Tanke,hJver Gang jeg har seet noget Smukt og jeg har seet meget i den foraarsfriske Natur jeg har gjennemflyvet. Det var venligt af Deres Sn kom ud til Afsked paa Jernbanen, hils og tak ham. Der var ikke Grnt endnu at see fr paa den anden Side Eideren og hele Naturen stod omtrent paa samme Punkt til jeg naaede Frankfurth, her havde Frugttrerne i Blomster og i Basel, hvor jeg kom fjerde Dag fra jeg forlod Hjemmet, var Foraar. Jeg blev en Dag i Neuchatel og fik der Besg fra Locle af Jules Jyrgensen og den af hans Sn der har oversat mine sidste Eventyr, saa gik det igjen i Flugt over Genf til Lyon. Denne sidste Vei er uendelig storartet; I i det smudsige Avignon brndte Solen med Sommervarme, og i Arles hilsedes vi af de frste deilige Provinds Roser tt ved Jernbane Veien. Min unge Reisekammerat synes meget glad over alt det Nye og Smukke. han gjorde en temmelig stor Vandring og paa Bjergsiden baade ved Neuchatel og ved Lyon og kom hjem med et stort Udbytte af Snegle, som han samlede og ordnede. I Marseille kom vi ind i et Hotel, der var det dyreste jeg endnu i Verden har vret i, det var nsten nederdrgtigt, vi gav for en Aftensmad, en Stue med to Senge og Kaffe om Morgenen, 46 Frank, langt mere end vi siden i Nic gav for hele tre Dages Ophold, det var endnu frste rgrelse paa hele Reisen, men nu fulgte det Interessanteste, nemlig da vi ved Tulon forlod Jernbanen og mestens Deel langs Havet, kjrte til Nic og blev tre Dage her hvor Luften er mild og god; Palmerne vajde, Citroner og Apelsiner kappedes i Mngde med Roserne. I Hotellet hvor vi boede traf vi en Landsmand, en ldre mand, Auditeur Lassen, ligesom Nordmanden Gluckstad, der var lngere Tid i Kjbenhavn og saa Grev Knuth Lilliendal mdte jeg der; Grev Moltke-Nutschau boede mig forlangt udenfor Byen til at jeg saae ham. Det er just Reisetiden og vi maatte bestemme enten at blive otte Dage i Nic eller reise derfra paa tredie Dag vilde vi have Coupe=Pladse for at kjre i to Dag den bermte Strada della cornice, vi tog altsaa afsted, kjrte kum om Dagen, den deiligste Vei, op og ned af Bjergene langs Middelhavet; snart ind Olieskove, forbi Villaer hvor Roser og Citroner vldede ud over de solbelyste hvide Mure. Det stormede strkt, Sen spritede i hi Brnding over de sorte Klipper. Ikke et Menneske spurgte om Pas, da vi kom ind i Italien, ikke et Menneske har spurgt derom nu vi kom til Genua hvor vi boe i Quadro Nationi. - I Dag have vi besteget Kirken Garignano, jeg har besgt vor danske Konsul og i Aften er Bestem=/melsen at gaae i det store Theater Carlo Felice, hvor der opfres den nyeste Opera af Verdi: Uno Ballo di Machera" Naar nu vort Theater hjemme lukkes, er De jo nok saa venlig ved Jury=Mdet, at skrive mit Navn, da jeg jo kun er stum Medlem, er min Nrvrelse der ikke stort ndig. Bring Excelllensen Tillisch min rbdigste Hilsen, siig ham at jeg skal have den Fornielse at skrive ham til. Paa Torsdagaften reiser Jonas Collin og jeg med Dampskib till Livorno og vil Gud ere vi da i kom paa Sndag den 28 April; gld mig der med et Brev, adresseret til vor danske Konsul Bravo. Lad mig vide hvorledes vore Sager stille sig, ,om det tegner til Fred eller Krig. Seer De Hendes Majestt Dronningen da nvn mig fbn hende og siig min Glde over Nice og Reiseveien derfra til Genua. Indlagte lille Brev sender De nok Fru Drevsen. Hils Deres Kone og Brn.

Tak for al Venlighed mod Deres
meget hengivne H.C.Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus