Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 27. marts 1861
Fra: Lucie Marie Ingemann, f. Mandix   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sor d 27 Marts 1861 Kjre Ven!

Vi glde os nu til at see Dem her d. 4de April, med Middagstoget, frisk og glad, med et nyt herligt Reiseliv for ie. Vi agte os ingensteds bort til den Tid og jeg haaber, De skal trffe os i god Stand. Min Lucie har i den sidste Tid endog befundet sig friskere, end hele Vinteren. Hun har hverken Tandpine eller Hoste - (lad mig sige det i god Tid1) Jeg selv har det godt. Jeg har vret flittig med Levnetsbogen [/]og er nu nrved at slutte hele det frste Afsnit og tage afsked med Barndomsliv pa Falster og det 18n Aarhundrede. Det har vret mig et underholdende Vinterarbeide. Venligst Hilsen til Deres gamle Excellence Hartmann og flleds Venner for resten De hjerteligste Hilsener til Dem selv fra os begge Deres B. S. Ingemann

Tekst fra: Ejnar Askgaard