Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 8. februar 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 8 Februar 1861

Kjre Fru Scavenius! Det gjr mig ondt at hre og maatte troe, at Deres Naade ikke kommer herind til Byen for en lngere Tid, som Bestemmelsen var. Jeg havde gldet mig der til, og er sandelig bedrvet da jeg maa troe at De ikke flder Dem vel! men her er jo Intet at sige naaar De har taget en Bestemmelse. Forleden var jeg hos Geheimeraad Tillisch sammen med deres Naades Svigerinde og Brn, vi talte naturligviis om Basns. Mine nye Eventyr ville udkomme om en tre Uger, der er eet skrevet herinde i Byen, det jeg selv stter megen Priis paa, maaskee vil det ogsaa tiltale Deres Naade, det er egentligt et Slags poetisk Hisang skrevet i Prosa, en Hymne til den nye Poesi i et kommende Aartusinde. Et nyt dramatisk Arbeide af Brosbll: Hr Lauge med den tunge Haand, opfres paa Casino og har meget Godt og Smukt, et nyt Arbeide af samme Forfatter: "Fr Stormen" opfres i morgen Aften, Kongen kommer for at see det. I det kongelige Theater er det kun Fru Heiberg som Maria Stuart, der fylder Huset. Jeg lste forleden Aften for Hans Majestt Kongen,han hrte alle de Historier og Eventyr jeg fuldendte paa Basns, i en tilkommende Uge har jeg lovet at lse i Arbeider-Foreningen, der nu tller omtrent 25 000 Medlemmer. Bournonvilles nye Ballet Valkyrien vil dog nu rimeligviis komme til Opfrelse i Vinter. Fra Fru Kammerherreinde Neergaard har jeg mange Hilsener til Miss Dunlups, Deres Naade vil vre saa venlig at overbringe disse tillige med mine egne. Frken Luzia vil jeg haabe er rask,som jeg tnker mig hende glad og lykkelig, hun hr jo sin Forlovede saa nr, jeg tillader mig ogsaa at sende ham minjertelige rbdige Hilsen. Tyder det paa at Foraaret vil mellem andet Haabets Grnt ogsaa skyde Prstegaarden frem for Miss Madden og hendes "trofaste Tanke"? Otto er flink og glad, haaber jg og nu skinner Solen med Foraars Varme, det gaaer fremad mod den lyse, varme Tid. Vor Herre veed om jeg faaer Lov at flyve ud iaar, faaee vi Krig bliver jeg hjemme, men jeg haaber de Skyer drive over. Jeg boer nu paa Hjrrnet af Garnisonspladsen (No 22) og Toldbodgaden i Stuen. Vrelserne ere ret hyggelige, Opvartningen kunde vre bedre, rigtig hjemme fler jeg mig just ikke. Det trykker mig endnu, at jeg ikke tog til Rom, saaledes som Sagerne der endnu staae, kunde jeg godt have tilbragt Vinteren der, men da det nu ikke er skeet, vil jeg troe at ogsaa det er godt for Noget. Deres

Naades taknemlig hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus